Home Moldflow File cài đặt phần mềm Moldflow Adviser Ultimate 2014 (x86/x64)

File cài đặt phần mềm Moldflow Adviser Ultimate 2014 (x86/x64)

by yen_ty
55 views

Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate 2014 (x86/x64)

Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate 2014 (x86/x64) | 1.69/1.75 Gb

 

 
Moldflow Adviser Ultimate 2014 là phần mềm chuyên dụng trong phân tích khuôn mẫu đơn giản và phức tạp, chúng được sử dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, nhiệm vụ chính của phần mềm này là phân tích các thông số liên quan đến khuôn như vị trí miệng phu, khắc phục cũng như hạn chế các khuyết tật, các hỗ trợ để thiết kế sản phẩm nhựa tối ưu. Phân tích khả năng chế tạo cũng như tạo khuôn của các vật liệu nhựa nhiệt rắn và nhựa nhiệt.

50K/DVD

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment