File cài đặt phần mềm phân tích mô phỏng BETA CAE Systems v14.1.0 (x64)

 
 

 BETA CAE Systems v14.1.0 (x64) | 1.19 GB

 
BETA CAE Systems v14.1.0 (x64) là một công ty công nghệ và phần mềm tư nhân, cung cấp các công nghệ phân tích, hậu xử lý tiên tiến nhất, cập nhật nhất cho các hãng công nghiệp trên thế giới.
BETA CAE là sự kết hợp của các phần mềm hậu xử lý như ANSA và µETA, phần mềm này được dùng cho quá trình tiền xử lý và hậu xử lý cho các ngành công nghiệp chính gồm tự động, ô tô, tàu lửa, máy bay, hàng không vũ trụ, …
 

50k/DVD

Leave a Reply