File cài đặt phần mềm Planit Edgecam 2011, 2013

edgeca2011
Planit Edgecam R1 2011 | 1,2 GB

Planit Edgecam 2013 R1 SU1 | 3.0 Gb

Planit Edgecam 2012 R1 | 1.6 Gb
Planit EdgeCAM Part Modeler 2011 R2 | 96.5 MB

EdgeCAM – tự động tạo ra các chương trình điều khiển cho máy công cụ CNC. Công nghệ phát triển bởi Pathtrace. Anh.
Pathtrace (EdgeCAM) là một đối tác quốc tế hàng đầu trong hệ thống công ty Autodesk CAM – Máy Tính Trợ Giúp toàn cầu ưa thích sản xuất (CAM) Đối tác
EdgeCAM có tư cách của các ứng dụng được chứng nhận cho SolidWorks, Autodesk Inventor và Solid Edge.
Chương trình EdgeCAM, phát triển bởi Pathtrace Công nghệ, – một trong những sản phẩm phần mềm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến các chương trình điều khiển cho máy CNC, máy tiện, phay và nhóm EDM.
EdgeCAM công trình không phụ thuộc vào hệ thống CAD.
mô hình Load không được chuyển đổi. Xác suất mất mát và những bóp méo của truyền dữ liệu là hoàn toàn loại bỏ. Thay đổi hình học của mô hình trong hệ thống CAD dẫn đến xử lý tự động tái kiểm phiếu quỹ đạo trong EdgeCAM.
EdgeCAM – giải pháp hoàn hảo, đáng tin cậy của các nhà phát triển hàng đầu của CAD.
Autodesk đã công bố Pathtrace, phát triển của EdgeCAM, đối tác hàng đầu thế giới trong việc phát triển các chương trình điều khiển cho máy CNC – Máy Tính Trợ Giúp toàn cầu ưa thích sản xuất (CAM) Đối tác.
EdgeCAM được chứng nhận và có tư cách của các ứng dụng được chứng nhận “Chứng chỉ Chọn” cho Solid Edge và “Chương trình sản phẩm được chứng nhận CAM” Tổng công ty SolidWorks.
EdgeCAM là một môi trường đồ họa duy nhất để biết chi tiết thiết kế và công nghệ mô phỏng chế biến trên các máy CNC. Trình bày các khả năng của khung hình, bề mặt và mô hình hóa rắn.
Sử dụng các mô hình 3D trong các công trình công nghệ, lập trình CNC đã dẫn đến việc giảm sai sót trong việc xử lý của các bộ phận phức tạp, cũng như bây giờ xác định các thông số của các yếu tố cấu trúc, chẳng hạn như độ sâu túi, gờ, vv sản xuất bằng phương tiện EdgeCAM. Nếu bất kỳ điều chỉnh của các nhà thiết kế ban đầu của các mô hình 3D, EdgeCAM sẽ tự động tính toán lại cung cấp một chương trình thí điểm cho các máy CNC – trong trường hợp này người lập trình chỉ nên chấp nhận đề nghị và các đường chạy dao sẽ được thay đổi tự động. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng cụ thể, mà còn làm giảm thời gian nó đã được thực hiện trên máy CNC.