File cài đặt phần mềm PTC Creo View 2.0 M030 xem, chỉnh sửa file thiết kế 3D

phanmemcreotonghop

PTC Creo View 2.0 M030 | 488,0 mb

Hỗ trợ cài đặt các ngôn ngữ: Nga, Trung Quốc truyền thống, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha,
Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc
PTC Creo View, một phần trong bộ sưu tập ứng dụng của  Creo 2.0 , trước đây được gọi là PTC ProductView. Một chương trình độc đáo gọn nhẹ, cho phép bạn xem, chú thích, đánh dấu, chia sẻ, và mô phỏng 3D các tập tin thiết kế CAD khi bạn không có một chương trình CAD nào khác. Creo View gồm Creo View Lite, Creo Xem MCAD, Creo Xem ECAD, và Creo View MCAD-ECAD (lý tưởng cho các thiết kế liên quan đến cả cơ khí và các thành phần liên quan đên điện).
– PTC Creo View ECAD
Nhanh  và cực kỳ nhiều thành phần  mở rộng – với một trực quan, thao tác nhanh trực tiếp trên giao diện – ứng dụng PTC Creo View ECAD  cho phép bạn  hình dungdễ dàng và  nhanh chóng thiết kế PCB trong thiết kế sản phẩm tổng thể. PTC Creo View ECAD hỗ trợ dữ liệu PCB từ tất cả các công cụ thiết kế vi mạch lớn, cũng như các bản vẽ, hình ảnh và các tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả mà không cần các ứng dụng thiết kế ban đầu. Thêm vào đó, kể từ PTC Creo ViewECAD và PTC Creo ViewMCAD cả hai sử dụng cùng một chủ, người dùng của cả hai ứng dụng có thể thực hiện các chức năng độc đáo, chẳng hạn như sư dụng kết hợp giữa ECAD / MCAD .
 

30K/CD

Leave a Reply