File cài đặt phần mềm spaceclaim 2009 2010 2012

SpaceClaim cung cấp 3D Modeling giải pháp trực tiếp trên thế giới nhanh nhất và sáng tạo nhất. SpaceClaim đã tạo ra một bước nhảy vọt lượng tử về năng suất kỹ thuật, tạo điều kiện cho mô hình 3D rắn đó có thể truy cập vào tất cả mọi người từ người sử dụng điện và kỹ sư để bán thời gian thiết kế. Khách hàng toàn cầu bao gồm Nokia, Siemens Networks, BorgWarner, Medtronic, Lotus Cars, Sharp, K2 Medical Systems, FuelCell Năng lượng, Emhart tinh, GE Hàng không, General Dynamics, và Hải quân Hoa Kỳ. SpaceClaim là tư nhân và hậu thuẫn của Borealis Ventures, Kodiak Venture Partners, và North Bridge Venture Partners. Để biết thêm thông tin về SpaceClaim, vui lòng truy cập: www.spaceclaim.com.

Spaceclaim 2012 (x86 / x64) | 1.71 GB
Spaceclaim 2011 Plus SP1.0 32bit & 64bit | 857.2 mb & 958.8 mb
Spaceclaim 2009 Plus SP1 x32 & x64 | 545 MB for x32 | 683 MB for x64
SpaceClaim 2009 Engineer R5 x32/x64 | 1.1 GB

50k/DVD