Home Uncategorized File cài đặt phần mềm Telerik Controls Q3 2013

File cài đặt phần mềm Telerik Controls Q3 2013

by yen_ty
64 views

Telerik Controls Q3 2013

Telerik , một nhà cung cấp end-to -end của phát triển phần mềm , vòng đời và các công cụ quản lý nội dung và các giải pháp , công bố sự sẵn chung của q3 2013 bộ phần mềm của .Công cụ phát triển mạng.
bao gồm :
justcode_2013 .3 .1016_dev .Msi
justdecompile_2013 .3 .1016.Msi
justdecompile_2013 .3 .1016.0 .Msi
justmock_2013 .3 .1015_dev .Msi
justtrace_2013 .3 .1015.0_dev .Msi
kendoui .Aspnetmvc .2013.2 .918 .Thương mại .Msi
kendoui .Hoàn thành.2013.2 .918 .Thương mại .Zip
kendoui .Dataviz .2013.2 .918 .Thương mại .Zip
kendoui .Điện thoại di động .2013.2 .918 .Thương mại .Zip
kendoui .Web .2013.2 .918 .Thương mại .Zip
radcontrols_for_silverlight5_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_for_silverlight5_demos_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_for_windows_8_html_2013_3_1015_dev .Msi
radcontrols_for_windows_8_xaml_2013_2_716_dev .Msi
radcontrols_for_windows8_html_2013_2_716_dev .Msi
radcontrols_for_windows8_xaml_2013_3_1015_dev .Msi
radcontrols_for_windowsphone7_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_for_windowsphone8_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_for_wpf_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_for_wpf_demos_2013_3_1016_dev .Msi
radcontrols_winforms_2013_3_1016_dev .Msi
mã nguồn.Rar
Telerik .Thử nghiệm.Khuôn khổ .2013.1 .911_purchase .Msi
Telerik .Web .Ui_2013_3_1015_demos_dev .Msi
Telerik .Web .Ui_2013_3_1015_dev .Msi
Telerik .Windows8 .Điều khiển .Speech_2013_3_1016 .Zip
telerik_asp_net_web_parts_2013_3_1015_for_sharepoint_2010_dev .Msi
telerik_asp_net_web_parts_2013_3_1015_for_sharepoint_2013_dev .Msi
telerik_data_storage_8 .1_html_2013_3_1015 .Zip
telerik_data_storage_8 .1_xaml_2013_3_1015 .Zip
telerik_extensions_for_aspnet_mvc_2013_2_611_commercial .Msi
telerik_openaccess_orm_2013_3_1014 .Msi
telerik_reporting_q3_2013_dev .Msi
telerikextensionsforaspnetmvc_manual_2013_2_611 .Zip
kendo ui là tất cả các nhà phát triển chuyên nghiệp cần phải xây dựng các trang web HTML5 và các ứng dụng di động.hôm nay , năng suất của một nhà phát triển html / jquery trung bình bị cản trở bằng cách lắp ráp một khuôn khổ Frankenstein của các thư viện javascript khác nhau
và plug-in .
kendo giao diện người dùng có tất cả : widget phong phú jquery dựa trên một giao diện lập trình đơn giản và nhất quán , một tảng đá rắn nguồn dữ liệu , xác nhận, quốc tế , một khuôn khổ MVVM , chủ đề , các mẫu và danh sách đi về .
về Telerik
Telerik là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phát triển ứng dụng, tự động kiểm tra , quản lý dự án nhanh nhẹn , báo cáo và quản lý nội dung trên tất cả các nền tảng phát triển Microsoft chính .teleriks sản phẩm phát triển phần mềm từng đoạt giải thưởng giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô để tạo ra tăng năng suất hữu hình, làm giảm thời gian đưa ra thị trường , và ở lại trên thời gian và ngân sách.với hàng chục ngàn người sử dụng tại hơn 90 quốc gia , teleriks khách hàng bao gồm nhiều tài sản 2000 công ty , tổ chức giáo dục , chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.
tên : Telerik kiểm soát
phiên bản : q3 năm 2013 < br Telerik .Com
giao diện : tiếng Anh
hệ điều hành : Windows XP / Vista / Seven / 8
yêu cầu hệ thống : .NET Framework 4 .0, 4 .5

 

Giá: 200.000 vnd/2DVD

[Lấy link direct ( down maximum băng thông): 40.000 vnd-Phù hợp cho khách hàng ở xa hoặc nước ngoài]
Cam kết tất cả file cài đã được test, full crack và có hướng dẫn tiếng Việt trong đĩa)
Cài đặt miễn phí.
Mobile: 0908.084.481 – vietmfg@yahoo.com
(liên hệ và thanh toán cụ thể xem trên thanh menu)

Hãy để chúng tôi làm giúp bạn!

Bài viết liên quan

Leave a Comment