File cài đặt phần mềm thiết kế kết cấu PROKON v2.6.

PROKON v2.6.0.5-LAVTEAM | 440MB

PROKON Structural Analysis and Design được hỗ trợ bởi một đội ngũ các kỹ sư kết cấu chuyên nghiệp. Chúng tôi tự hào về công việc của chúng tôi và muốn giúp bạn đạt được kết quả cao nhất khi sử dụng PROKON.
 
PROKON Structural Analysis and Design là một bộ gồm hơn ba mươi chương trình phân tích cấu trúc, thiết kế và các chương trình con. Các chương trình PROKON đầu tiên được phát triển vào năm 1989, và ngày nay PROKON được sử dụng trên toàn thế giới tại hơn tám mươi quốc gia. Bộ phần mềm là modular in nature, nhưng sức mạnh thực sự của nó nằm ở sự tích hợp chặt chẽ giữa phân tích, thiết kế và các chương trình con.

50k/DVD

.

 
 

Leave a Reply