FIle cài đặt phân tích ANSYS Composite PrepPost 14

[Image: ac2da4d57b43b0674e96cd06ee37f3a7.jpeg]

ANSYS Composite PrepPost 14.5.7 | 223 MB

ANSYS composite PrepPost trao quyền cho bạn để mô hình có hiệu quả các kết cấu composite phức tạp nhất , cùng một lúc, hoàn toàn hiểu sự thất bại tiềm năng của các mô hình sản phẩm. Làm việc trong một môi trường ảo rủi ro thấp, bạn chịu thiết kế sản phẩm của bạn với những áp lực vật lý đơn giản và tính toán quá trình hư hỏng, phân lớp và rạn nứt.
Vật liệu tổng hợp được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều hơn các vật liệu nhiều lớp, mỗi đặc tính khác nhau. Các tài liệu này đã trở thành một tiêu chuẩn cho các sản phẩm có cả ánh sáng và mạnh mẽ. Vật liệu tổng hợp cung cấp đủ linh hoạt để sản phẩm có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như vỏ thuyền và ván lướt sóng, có thể dễ dàng sản xuất.
Kỹ thuật lớp vật liệu tổng hợp liên quan đến định nghĩa phức tạp bao gồm nhiều lớp, vật liệu, độ dày và định hướng. Các thách thức kỹ thuật là để dự đoán như thế nào sản phẩm hoàn tất sẽ thực hiện theo điều kiện làm việc thực tế. Điều này liên quan đến việc xem xét ứng suất và biến dạng cũng như một loạt các tiêu chí thất bại. ANSYS composite PrepPost cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để phân tích các kết cấu composite lớp.
 

Price: 50K

Leave a Reply