Home Điện-Điện tử File cài đặt Simatic HMI WinCC v7.2 | 13.6 GB

File cài đặt Simatic HMI WinCC v7.2 | 13.6 GB

by yen_ty
70 views

Simatic HMI WinCC v7.2 | 13.6 GB

Simatic HMI WinCC v7.2 | 13.6 GB


Simatic WinCC là hình dung quá trình mở rộng có các chức năng mạnh mẽ để kiểm soát quy trình tự động.
WinCC cung cấp tất cả các chức năng của hệ thống SCADA cho Windows cho tất cả các ngành công nghiệp – từ người sử dụng duy nhất để phân phối các hệ thống đa người dùng với máy chủ dự phòng và các giải pháp toàn cầu với web khách hàng.
Đặc biệt, WinCC được đặc trưng bởi sự linh hoạt tuyệt đối.
Nó có thể dễ dàng được sử dụng kết hợp với phần mềm tiêu chuẩn và tùy chỉnh mà cho phép bạn tạo ra các giao diện người máy mà chính xác phù hợp với yêu cầu thực tế.
Nhờ để mở giao diện tích hợp hệ thống những người phát triển phần mềm có thể tạo ra các ứng dụng riêng của họ sử dụng WinCC như một cơ sở cho việc mở rộng hệ thống. WinCC – một hệ thống hiện đại với giao diện người dùng trực quan. Nó phù hợp để sử dụng trong văn phòng và trong việc sản xuất các chức năng đầy đủ và đáng tin cậy trong hoạt động, được thiết kế và thích nghi dễ dàng để giải quyết cả hai nhiệm vụ đơn giản và phức tạp một cách hiệu quả.

200K/4DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment