Home Mỹ thuật More... File cài đặt utodesk Alias Automotive 2014 cho win/mac

File cài đặt utodesk Alias Automotive 2014 cho win/mac

by yen_ty
58 views
Autodesk Alias Automotive 2014 MacOSX

Autodesk Alias Automotive 2014 Mac/win | 2.02 Gb

Phần mềm ​​thiết kế công nghiệp Autodesk Alias, Phần mềm giúp tạo nhanh các phác thảo, mô hình hóa, bề mặt, và các công cụ trực quan. Tạo ra các thiết kế  lôi cuốn với các công cụ phù hợp cho thiết kế công nghiệp, thiết kế ô tô, và bề mặt kỹ thuật. Có khả năng tiên tiến mà bạn cần, từ ý tưởng  phác thảo ban đầu đến phát triển – sản xuất. Tính năng trong Autodesk ® Alias Automotive 2014 và  phần mềm thiết kế công nghiệp Autodesk Alias ​​Design, Autodesk Alias ​​surface, và Autodesk Alias ​​Automotive thiết kế ngược, mô hình thiết kế, xử lý bề mặt kỹ thuật, thiết kế trực quan thời gian thực, và hợp tác phát triển kỹ thuật.

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment