Home Uncategorized File cài Inventorcam 2013

File cài Inventorcam 2013

by yen_ty
79 views

 
InventorCAM - The Leading CAM-Solution for Autodesk Inventor
InventorCAM 2013 bao gồm các tính năng sau:

 • Tiết kiệm lên đến 70% thời gian gia công với các chiến lược iMachining 3D và 2D
 • Tính toán nhanh hơn bằng cách lựa chọn tính toán song song
 • Kiểm soát các máy CNC bằng cách sử dụng kiểm soát chu kỳ máy
 • Những tiến bộ trong mô phỏng máy và tích hợp với mô phỏng G-code (Vericut, IMS Xác minh, máy ảo DMG)
 • Mô-đun SolidProbe mới để hỗ trợ thăm dò trong định nghĩa hệ tọa độ và xác minh máy
 • Chu kỳ hộp công cụ mới cho định nghĩa nhanh hơn trường hợp cụ thể
 • Khắc hình học của đường
 • Chiến lược gia công gân trong HSM (cho các thành mỏng của vật liệu cứng)
 • gia công không phoi
 • Nâng cao tính hỗ trợ cho các trung tâm gia công tiện và phay nhiều trục  CNC
 • Công cụ tổng hợp trong Quay lại, cho phép người defiition công cụ chuyển trong cùng một phong cách như một công cụ xác định Danh mục hàng
 • Thời gian gia công ngắn hơn trong chuyển, sử dụng quay hoạt động thô cân bằng và đồng bộ hóa việc của một số tháp

 

100K/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment