File cài phần mềm thiết kế nghệ thuật Autodesk SketchBook Pro

 

Autodesk SketchBook Pro for Enterprise MULTI 2014 – XFORCE | 134.92 MB

 
Phần mềm chuyên dụng cho các họa sĩ nghệ sĩ, đây là bộ công cụ paint chuyên nghiệp phục vụ cho công việc truyển tải ý tưởng được vẽ từ máy tính sang các phần mềm photoshop và illustrator nhanh chóng nhất.
ứng dụng này cũng được tích hợp trên các thiết bị sử dụng Ios như  iPad® và  Google Android™
 

30k/CD

Leave a Reply