File full crack Phần mềm phân tích Lưu chất cao cấp ESI CFD 2013

ESI Advanced CFD 2013.0
ESI Advanced CFD 2013.0 | 1.8 Gb

Tập đoàn ESI là hãng tiên phong trong cung cấp các phần mềm phân tích lưu chất và điện từ trường cho nhiều ngành công nghiệp lớn như ô tô, hàng không, vũ trụ ngành động lực học,..
Với phương pháp mô phỏng tạo hình độc đáo cho nhiều thông số thiết bị vật lý, phần mềm này là sự kết hợp giữa chức năng mô phỏng lưu chất, điện từ trường, khí, và phân tích kết cấu phần tử hữu hạn.
Phiên bản mới nhất 2013 sẽ có các công cụ sau:
– CFD-ACE+ – Advanced CFD and Multiphysics Solver
– CFD-GEOM – Geometry Modeler and Mesh Generator
– CFD-VisCART – Cartesian Mesh Generator
– CFD-VIEW – Solution Analysis and Visualization Tool
– CFD-CADalyzer – Unified Basic CFD Tool
 

50K/DVD

Leave a Reply