File thực hành NX phần cơ bản

Tất cả các file thực hành NX phần cơ bản sẽ được post ở đây. Để đảm bảo hướng dẫn được đầy đủ, các bạn chịu khó down đúng file hướng dẫn và đúng phiên bản phần mềm được sử dụng, tất nhiên là phiên bản của bạn cao hơn các file dưới đây đều được.
Sử dụng được cho phiên bản NX7.5 trở lên:

relative_datum_planes_1
Hệ tham chiếu:
https://www.mediafire.com/?wzhj94t3hxlncjb

Leave a Reply