Folder Protect 1.9.1,Bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè dữ liệu

Folder Protect – một phần mềm cho phép bạn bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè và ngăn chặn truy cập vào dữ liệu của bạn…

Folder Protect 1.9.1 | Bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè dữ liệu
Folder Protect 1.9.1 | Bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè dữ liệu

Folder Protect cho phép bạn tùy chỉnh độ bảo mật của bạn và lựa chọn giữa việc tạo file không thể truy cập, ẩn, chống bị xóa hoặc được bảo vệ chống ghi đè. Chương trình sự bảo vệ mức Windows Kernel có thể làm việc trong Safe Mode để đảm bảo rằng sự bảo mật hoàn toàn của các thư mục được bảo vệ. Bạn có thể khóa, ẩn, chặn truy cập và thậm chí là ngăn dữ liệu khỏi bị xóa hoặc sửa đổi. Điều này có thể giúp bạn cung cấp sự truy cập của dữ liệu của bạn đến người khác mà không lo lắng về nó bị xóa hoặc sửa đổi.

Folder Protect 1.9.1 | Bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè dữ liệu

Folder Protect không thể bị gỡ bỏ mà không có một mật khẩu đúng. Hơn nữa chương rình có thể làm việc hoàn toàn ẩn và bạn có thể chọn thời gian rảnh rỗi khi dữ liệu được bảo vệ một cách tự động. Ngoài ra, Menu ngữ cảnh của Folder Protect cho phép bạn đặt mật khẩu bảo vệ các file của bạn trực tiếp từ Windows Explorer mà không cần khởi động chương trình trước  tiên.
Tên phần mềm: Folder Protect 1.9.1
Chức năng chính: Bảo vệ, ẩn đi dữ liệu, chống xóa, chống ghi đè dữ liệu
Dung lượng: 3.7 MB
Download “Folder Protect 1.9.1” FULL có file crack kèm theo