Home Hướng dẫnShoeMaker Gán Picture, Texture lên áo giầy trong Delcam ShoeMaker

Gán Picture, Texture lên áo giầy trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
87 views

Phần hướng dẫn này cho phép chúng ta có thể gán màu, hình ảnh, texture lên giày.

Đầu tiên chúng ta chọn vào biểu tượng lệnh .TEX

Tiếp tục, chúng ta chọn vào .TEX1

Lúc này sẽ xuất hiện sửa sổ Load Image file, chọn vào hình ảnh và nhấp vào Open.

TEX2

Tuỳ chỉnh sao cho hình ảnh che lên chi tiết một cách hợp lý nhất.TEX3

Nhấp chọn vào biểu tượng lệnh .TEX4

Sau đó, chúng ta chọn vào bề mặt cần được in lên.

TEX5

Nhấp chuột giữa để xác nhận, lúc này kết quả sẽ có dạng như hình sau.TEX6

Kiểm tra xung quanh để đảm bảo ảnh được phủ lên hết trên bề mặt chi tiết. Ở đây chúng ta đã bỏ sót lại một phần như hình dưới.

TEX7

Để chỉnh sửa, chúng ta chọn vào biểu tượng lệnh .TEX8

Di chuyển hình ảnh sao cho hình ảnh phu đều lên bề mặt chi tiết. Cuối cùng, chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới đây.

TEX9

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment