Home Chuyên ngành GHÉP BẰNG ĐINH TÁN VÀ GHÉP BẰNG HÀN TRONG VẼ KĨ THUẬT

GHÉP BẰNG ĐINH TÁN VÀ GHÉP BẰNG HÀN TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
58 views

1 .Ghép bằng đinh tán

Mối ghép đinh tán là mối ghép không tháo được, (dùng để ghép các tấm kim loại có hình dạng và kết cấu khác nhau lại với nhau, nhất là trong những bộ phận bị chấn động mạnh như các bộ phận của cầu, vỏ máy bay V.V..

1.1 Các loại đinh tán

Đinh tán được phân theo hình dạng của dầu mũ có ba loại (Hình 1.1).

– Đinh tán đầu mũ chỏm cầu (Hình 1.1a).

Hình 1.1a

Đinh tán mũ nửa chìm (Hình 1.1b).

Hình 1.1 b

Đinh tán mũ chìm (Hình 1.1c)

Hình 1.1 c

Kích thước các loại đinh tán được quy định trong TCVN 281-86-290-86.

-Mối ghép :
Khi tán đinh, người ta luồn đinh tán qua các lỗ của chi tiết bị ghép và đặt mũ đinh lên cối, sau đó dùng búa tay hay búa máy tán đầu kia của đinh.

1.2. Cách vẽ đinh tán theo quy ước

Biểu diễn và ký hiệu quy ước các mối ghép không tháo được theo TCVN4179- 85.

a) Các loại đinh tán khác nhau được biểu diễn quy ước như bảng :

b) Nếu trong những mối ghép đinh tán có nhiều mối ghép cùng loại, thì cho phép biểu diễn đơn giản một vài mối ghép, các mối ghép còn lại được đánh dấu vị trí bằng đường trục và đường tâm (Hình 1.2).

Hình 1.2

Hình 1.3 là ví dụ về mối ghép đinh tán.

Hình 1.3

2. Ghép bằng hàn

Mối hàn là mối ghép không tháo được. Muốn tháo rời các chi tiết của mối hàn ta phải phá vỡ mối hàn đó, vì khi hàn người ta dùng phương pháp làm nóng chảy cục bộ kim loại để dính kết các chi tiết lại với nhau.

2.1 Phân loại mối hàn

Căn cứ theo cách ghép các chi tiết hàn, người ta chia mối ghép bằng hàn ra bốn loại:
a) Mối hàn ghép đối đỉnh, ký hiệu là Đ (Hình 1.4a).
b) Mối hàn ghép chữ T, ký hiệu là T (Hình 1.4b).
c) Mối hàn ghép chập, ký hiệu là c (Hình 1.4c).
d) Mối hàn ghép góc, ký hiệu là G (Hình 1.4d).

Hình 1.4

2.2 Ký hiệu quy ước của mối ghép bằng hàn

Căn cứ theo hình dạng mép vát của đầu chi tiết đã chuẩn bị để hàn, người ta chia ra nhiều kiểu mối hàn khác nhau. Kiểu mối hàn được ký hiệu bằng chữ và bảng số và bằng dấu hiệu quy ước.

Các kiểu mối hàn và kích thước cơ bản của mối hàn đã được quy định trong các tiêu chuẩn về mối hàn.
Ví dụ: Kiểu và kích thước cơ bản của mối hàn hồ quang điện bằng tay được quy định trong TCVN 1091-75.
Khi cần biểu diễn hình dạng và kích thước của mối hàn thì trên mặt cắt, đường bao mối hàn được vẽ bằng nét liền đậm, mép vát đầu các chi tiết được vẽ bằng nét liền mảnh (Hình 1.5).
Biểu diễn và ký hiệu quy ước các mối ghép bàng hàn dược quy định theo TCVN 3746-83.

Hình 1.5 Mặt cắt mối hàn

Ký hiệu quy ước về mối ghép bằng hàn gồm có: ký hiệu bằng chữ về loại hàn, ký hiệu bằng hình vẽ về kiểu mối hàn, kích thước mặt cắt mối hàn, chiều dài mối hàn, ký hiệu phụ đặc trưng cho vị trí của mối hàn và vị trí tương quan của các mối hàn (Hình 1.6 ).

Hình 1.6

2.3. Cách ghi kí hiệu của mối ghép hàn

Ký hiệu quy ước của mối ghép bằng hàn được ghi trên bản vẽ theo một trình tự nhất định và ghi trên giá ngang của đường gióng đối với mối hàn thấy và ghi dưới giá ngang đối với mối hàn khuất. Cuối đường gióng có nửa mũi tên chỉ vào vị trí của mối hàn (Hình 1.6).

Bài viết liên quan