Home Chuyên ngành GHÉP BẰNG THEN HOA VÀ GHÉP BẰNG CHỐT TRONG VẼ KĨ THUẬT

GHÉP BẰNG THEN HOA VÀ GHÉP BẰNG CHỐT TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
237 views

1 .Ghép bằng then hoa

1.1 Công dụng

Mối ghép then hoa dùng để truyền mômen lớn, thường dùng trong ngành động lực.

1.2 Phân loại

Then hoa gồm các loại như: Then hoa răng chữ nhật, then hoa răng thân khai, then hoa răng tam giác.

2.3 Quy ước vẽ

Then hoa có hình dạng phức tạp nên được vẽ quy ước theo TCVN 19-85 như sau:
a) Trên hình chiếu đường tròn và đường sinh mặt đình răng của trục và của lồ then hoa vẽ bằng nét liền đậm. Đường tròn và đường sinh mặt đáy của trục và của lỗ then hoa vẽ bằng nét mảnh. Giới hạn phần răng đầy đủ và phần răng cạn của then hoa vẽ bằng nét liền mảnh (Hình 1.1).

Hình 1.1 Then hoa vẽ theo quy ước

b) Trên hình cắt đọc của lỗ và của trục then hoa, đường sinh mặt đáy răng vẽ bằng nét liền đậm; trên hình cắt ngang của trục và của lỗ then hoa, đường tròn đáy răng vẽ bằng nét liền mảnh.
c) Đổi với then hoa răng thân khai, đường tròn và đường sinh mặt chia vẽ bằng nét chấm gạch mảnh (Hình 1.2).

Hình 1.2 Then hoa răng thân khai

d) Trong mối ghép then hoa, phần ăn khớp quy định chỉ vẽ phần trục then hoa (Hình 1.3).

Hình 1.3 Mối ghép then hoa

2. Ghép bằng chốt

2.1 Ứng dụng

Chốt dùng để lắp ghép hay định vị các chi tiết với nhau.
(Hình 1.4)

Hình 1.4

2.2. Phân loại
Chốt gồm có hai loại: Chốt trụ và chốt côn. Chốt côn có độ côn là 1:50. Đường kính của chốt trụ và đường kính đáy bé của chốt còn là đường kính danh nghĩa của chốt (Hình 1.5).

Hình 1.5

Chốt là chi tiết tiêu chuẩn, kích thước của chúng dược quy định trong TCVN 2041-86 vàTCVN 2042-86.

2.3. Ký hiệu chốt
Ký hiệu chốt gồm có: tên gọi, đường kính danh nghĩa, kiểu lắp (đối với chốt trụ), chiều dài và số hiệu tiêu chuẩn của chốt.
Ví dụ: Chốt trụ 10 X TCVN 2042-86. Chốt côn 10 X TCVN 2041-86.

Để đảm bảo độ chính xác khi lắp, trong trường hợp định vị, người ta khoan đồng thời các lỗ trên các chi tiết bị ghép.
Ngoài hai loại chốt trụ và chốt còn ở trên, người ta còn dùng loại chốt có ren và có rãnh.

Bài viết liên quan