Home Chuyên ngành GHÉP BẰNG THEN TRONG VẼ KĨ THUẬT

GHÉP BẰNG THEN TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
78 views

Ghép bằng then

Ghép bằng then dùng để truyền mômen giữa các trục. Trong mối ghép bằng then, hai chi tiết bị ghép đều có rãnh then và chúng được ghép với nhau bằng then (Hình 1.1).

Then có nhiều loại, thường dùng có then vàng, then bán nguyệt và then vát.

1 .Then bằng

1.1 Cấu tạo

Then bằng có loại đầu tròn (A) và đầu vuông (B)(hình 1.2). Kích thước của then bằng được quy định trong TCVN 4216-86.

Hình 1.1 Then bằng

1.2. Ký hiệu

Ký hiệu của then bằng gồm có tên gọi, các kích thước rộng (b). cao (h), dài (l) và số hiệu tiêu chuẩn của then.

1.3. Ví dụ

Then bảng AI8 x11x100 TCVN 4216-86.
A: Then bằng đầu tròn
b = 18
h=11
L = 100
TCVN 4216-86 là số hiệu tiêu chuẩn của then.
Then bằng B18x11x100 TCVN 4216 86.
B: Then bằng đầu vuông
b = 18
h = 11
L = 100
TCVN 4216-86 là số hiệu tiêu chuẩn của then.

Các kích thước rộng và cao của then được xác định theo đường kính của trục và lỗ của chi tiết bị ghép.
Chiều dài I của then được xác định theo chiều dài của lỗ

1.4. Mối ghép
Đầu tiên lắp then vào rãnh then của trục. Sau đó lắp trục vào lỗ ở mayơ. Bề mặt làm vide cùa then là hai mặt bên (Hình 1.2). Kích thước mặt cát cùa then và rãnh then quy định trong TCVN 4216-86.

Hình 1.2 Mặt cắt của then và rãnh then

2.1 Ren vát

2.1. Cấu tạo
Then vát có kiểu đầu tròn (A), kiểu đầu vuông (B) và kiểu có mấu (Hình 1.3). Mặt trên của then vát có độ dốc bằng 1:100.

2.2. Ký hiệu
Ký hiệu của then vát gôm có: tên gọi các kích thước như chiều rộng, chiều cao, chiều dài và số hiệu tiêu chuẩn của then.
Ví dụ: Then vát A 18x11x200 TCVN 4214-86.
Then vát B18x 11 x200 TCVN 4214-86.

Hình 1.3a Then vát có mấu

Hình 1.3b Then vát

2.3. Mối ghép
Khi lắp, then được đóng chặt vào rãnh của lỗ và trục, mặt trên và mặt dưới của then là các mặt tiếp xúc (Hình 1.3c).

Hình 1.3c Mặt cắt của thanh vát và rãnh then

Kích thước mặt cất cùa then và rãnh then vát được quy định trong TCVN 4214-86.

3. Then bán nguyệt

3.1. Cấu tạo

Then bán nguyệt có dạng hình bán nguyệt, rãnh then trên trục cũng có dạng hình bán nguyệt (Hình 1.4).

3.2. Ký hiệu

Ký hiệu của then bán nguyệt gồm có: Tên gọi, các kích thước chiều rộng, chiều cao và số hiệu tiêu chuẩn của then.

Ví dụ: Then bán nguyệt 6> 10 TCVN 4217-86

3.3 Mối ghép

Hình 1.4a

Khi lắp, hai mặt bên và mặt cong của then là các mặt tiếp xúc (Hình 1.4).
Kích thước mặt cắt của then và rãnh then bán nguyệt được quy định trong TCVN 4217-86.

Hình 1.4b Mặt cắt then bán nguyệt và rãnh then

Bài viết liên quan