Gia công 5 trục với Delcam FeatureCAM

Với các chế độ tự động nhận diện vùng gia công, mặt gia công, và tự cập nhật dao, kiểm tra va chạm, và tạo NC code cho cả các phần gia công 3+2 trục, gia công 5 trục đồng thời,.. sẽ giúp bạn dễ thở hơn khi sử dụng phần gia công nhiều trục với Delcam Featurecam

5 axis featurecam
Chọn chế độ HD để xem rõ hơn.

Leave a Reply