Home Uncategorized Gia công catia

Gia công catia

by admin
16 views

Có thể đến trực tiếp trung tâm để mua, hoặc mua online theo hình thức nhận hàng thu tiền bằng cách đặt hàng trực tiếp trên trang web.
WWW.TRANYEN.COM

gia-cong-catia-v5

 

Trong phần này bạn sẽ học hầu hết các chu trình gia công 3 trục trên catia V5, Với những ai không có nhiều thời gian tự mày mò thì tài liệu sẽ giúp cho bạn rất nhiều, khi đã học hết tài liệu thì bạn có thể áp dụng ngay vào công việc thực tế, còn một số kiến thức thực tế như cách chỉnh lại mã G-code và truyền nó vào máy CNC như thế nào thì cũng không có gì khó khăn, bạn cũng không cần bận tâm vì điều này, khi đi làm tự động bạn sẽ biết cách giải quyết hoặc bạn có thể kết hợp với các phần mềm mô phỏng CNC để tự thực tập.

Giáo trình hướng dẫn lập trình gia công trên Catia V5 đầy đủ các thành phần

Lưu ý là tài liệu này có hướng dẫn lập trình gia công phay và lập trình gia công tiện.

Số trang: 170 trang

Giá: 95.000 VND

Mục lục:

CHƯƠNG 1: LATHE MACHINING: Gia công tiện. 1

1.1. Khởi tạo chi tiết để gia công: 1

1.2. Các nguyên công gia công tiện. 3

1.2.1. Nguyên công gia công tiện thô biên dạng. 3

1.2.2. Nguyên công tiện chỗ lõm, lốc. 3

1.2.3. Nguyên công tiện rãnh : 3

1.2.4. Nguyên công tiện tinh biên dạng : 3

1.2.5. Nguyên công gia công tinh rãnh Groove. 3

1.2.6. Nguyên công tiện ren. 3

1.2.7. Nguyên công tiện thô với các đường ăn dao nghiêng góc. 3

1.2.8. Nguyên công tiện hố, rãnh với các đường ăn dao nghiêng góc. 3

CHƯƠNG 2: 3 AXIS SURFACE MACHINING.. 3

2.1.STOCK: Tạo phôi 3

2.1.1. Tạo phôi một cách tự động cho chu trình gia công thô. 3

2.1.2.Đưa file .STL làm phôi gia công : 3

2.2. Gia công thô. 3

2.2.1. Tạo chu trình gia công thô Sweep Roughing. 3

2.2.2.Roughing :gia công thô. 3

2.2.3.Roughing – ordering zones: 3

2.3. Các chu trình gia công tinh và bán tinh. 3

2.3.1. Sweeping : 3

2.3.2. Zlevel Machining : 3

2.3.3. Contour – Driven Machining : 3

2.3.4. Contour – Driven Machining – Stepover Strategy : 3

2.3.5. Isoparametric Machining : 3

2.3.6. Spiral Milling : 3

2.4. Reworking Operations: Tạo chu trình gia công lại. 3

2.4.1.Tạo chu trình gia công Pencil : 3

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ NC MANUFACTURING.. 3

3.1.Basic Tasks. 3

3.1.1.Part Operation : 3

3.1.2.Manufacturing Program : 3

3.1.3.Organize Machining Processes In A Catalog: 3

3.1.4.Apply A Machining Process: 3

3.1.5.Insert A Tool Change: 3

3.1.6.Insert A Machine Rotation : 3

3.1.7.Insert A Machining Axis Or Origin : 3

3.1.7.Insert A Pp Instruction : 3

3.1.8.Edit a Tool in the Resource List: 3

3.1.9.Edit a Tool Assembly in the Resource List: 3

3.1.10.Create a Tool Catalog from the Resource List: 3

3.1.11.Replace Tools in the Resource List : 3

3.2.Xuất chương trình gia công. 3

3.2.1.Generate nc output interactively : 3

3.2.2.Generate APT Source File in Batch Mode: 3

3.2.3.Generate NC Code in Batch Mode:Tạo mã NC Code. 3

CHƯƠNG 4: PRISMATIC MILLING.. 3

4.1. Tạo chu trình phay 2,5 trục. 3

4.1.1. Chu trình phay hốc Pocket. 3

4.1.2. Tạo chu trình gia công phẳng. 3

4.1.3. Tạo chu trình gia công phay thô Prismatic : 3

4.1.4. Tạo chu trình gia công Point To Point: 3

4.1.5.Tạo chu trình gia công theo Curve 3

4.1.6.Tạo chu trỉnh gia công theo biên dạng : 3

4.2. Tạo các chu trình gia công theo chiều trục. 3

4.2.1. Tạo chu trình khoan đánh dấu, khoan định tâm. 3

4.2.2. Tạo chu trình khoan lỗ. 3

4.2.3. Tạo chu trình khoan Dwell. 3

4.4.4. Tạo chu trình khoan lỗ sâu. 3

4.2.5. Tạo chu trình khoan mỏng gián đoạn. 3

4.2.7. Tạo chu trình dao lỗ. 3

4.2.8. Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ. 3

4.2.9. Tạo chu trình Boring (khoan, doa, tiện trong). 3

4.2.10. Tạo chu trình gia công khoét thô : 3

4.2.11. Tạo chu trình khoét tinh và vát mép. 3

4.1.12. Tạo chu trình khoét rộng lỗ tại vị trí đằng sau một lỗ. 3

4.2.13. Tạo chu trình tarô lỗ ren. 3

4.2.14. Tạo chu trình gia công ren Tarô đảo chiều. 3

4.2.15. Gia công ren không có đầu tarô, gia công bằng dao tiện ren. 3

Nội dung mẫu từ trang 80-100

B

Trích dẫn: 67-86

mau gia cong catia

Bài viết liên quan

Leave a Comment