Home CAD/CAMProe/Creo GIA CÔNG CNC & TACH KHUON VOI CREO 2.0.pdf

GIA CÔNG CNC & TACH KHUON VOI CREO 2.0.pdf

by admin
158 views

PHẦN 1: LẬP TRÌNH GIA CÔNG KHUÔN
I.GIỚI THIỆU CHUNG
Modul Manufacturing/ NC Assembly cho phép bạn tạo ra các giử liệu cần thiết để điều khiểncác máy CNC,có các phương pháp gia công sau.- Lậ
p trình gia công Phay (Mill): 3 Axis (default), 4 Axis, or 5 Axis.- L
ậ p trình gia công tiện (Lathe):
1 Turret (default) or 2 Turrets.- Lậ p trình gia công Phay và Tiện (Mill /Turn): 2 Axis, 3 Axis, 4 Axis, or 5 Axis(default).- Lậ p trình gia công cắt dây Wire EDM: 2 Axis (default) or 4 Axis.Vớ i Manufacturing/ NC Assembly thực hiện các nhiệm vụsa-Thiết kếhoặc chèn chi tiết từphần mềm hác.-Thiết k ếquy trình công nghệ và thông số gia công.-Hiệu chỉnh quỷ đạo và kiển tra chạy dao.-Mô phỏng chuyển động để kiểm tra đường chạy dao (Screen Play và NC Check)
1-7fcc82c1f2

Bài viết liên quan

Leave a Comment