Home Hướng dẫnHD Ansys Giao diện Ansys DesignModeler

Giao diện Ansys DesignModeler

by admin
15 views

Giao diện ansys Designmodeler gồm các phần chính sau:

Toolbars

 Tree Outline

 Mode Tabs

 Details View

 Status/Info Bar

Entity Details Bar Units Display Bar

giao dien ansys

Bài viết liên quan

Leave a Comment