Home Uncategorized Giáo trình dung sai kỹ thuật đo

Giáo trình dung sai kỹ thuật đo

by yen_ty
79 views

images (1)

Giá: 63.500 vnd

Phần 1: Dung sai lắp ghép

 Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí – nhám bề mặt
Chương 4: Dung sai các chi tiết điển hình
Chương 5: Chuỗi kích thước

Phần 2: Đo lường kỹ thuật

Chương 6: Cơ sở đo lường kỹ thuật
Chương 7: Một số dụng đo phổ biến trong cơ khí

Bài viết liên quan

Leave a Comment