Home Xuất bản sách Giáo trình hướng dẫn gia công trên topsolidcam 2012

Giáo trình hướng dẫn gia công trên topsolidcam 2012

by yen_ty
85 views

lla

Đây là tài liệu hướng dẫn gia công chủ yếu cho các sản phẩm cơ khí, nếu bạn cần tài liệu gia công trên gỗ thì vui lòng xem ở phần tài liệu topsolidwoodcam.

Khác nhau của hai loại gia công này rất lớn vì nó ứng dụng vào hai mảng hoàn toàn khác nhau.

Phần tài liệu gia công topsolidcam sẽ giúp người học nắm được toàn bộ quy trình gia công từ khi mới bắt đầu đến khi cho ra mã lệnh Gcode để từ đó đổ xuống máy CNC và chạy.

Gia công topsolidcam là phần gia công 3 trục, phần gia công nhiều trục bạn xem ở tài liệu gia công nhiều trục, tất cả tài liệu đều có file thực hành đi kèm, hướng dẫn logic và cực dễ hiểu phù hợp với mọi đối tượng.

Số trang: 180 trang

Giá 150.000 vnd.

Mục lục :

Tổng quan và giao diện phần mềm …..3

Gia công phay 2d…..8

Quản lý vật liệu …..11

Quy trình gia công …..12

Gia công hốc …..13

Lập trình tự gia công…..15

Chọn dao

Mô phỏng

Gia công contour

Gia công 3D  ……  95

Gia công thô

Các thông số gia công

Vát mặt

Kiểm tra đường chạy dao

Gia công vét

Kiểm tra bán kính cong

Gia công chiếu hình

Các hướng vật liệu

Parallel plane machining (PPM) ……………………………………………………………… 120

Constant Crest Machining (CCM)

Rest material rework……………………………………………………………………………… 133

Bitangent rework…………………………………………………………………………………… 134

Radius rework………………………………………………………………………………………. 139

Manual 3D editing…………………………………………………………………………………. 143

Pocketing Projection……………………………………………………………………………… 148

3D Contouring ……………………………………………………………………………………… 160

3D Optimization ……………………………………………………………………………………. 164

Superfinishing………………………………………………………………………………………. 168

Counter-taper HNC……………………………………………………………………………….. 173

Deleting Trajectory Elements …………………………………………………………………. 175

Additional Tools ……………………………………………………………………………………. 177

3D workshop………………………………………………………………………………………… 180

Nội dung file mẫu :

POST MAU TOPSOLIDCAM

Bài viết liên quan

Leave a Comment