Home Xuất bản sách Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ với inventor 2014

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ với inventor 2014

by yen_ty
106 views

Tài liệu hướng dẫn chi tiết dành cho người đang dùng inventor 2014, bạn không cần phải nắm rõ về phần thiết kế mới học được phần này, Các hướng dẫn được viết theo kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên trung tâm advance cad sẽ giúp người học nắm được hết các kiến thức về phần lắp ráp và xuất bản vẽ trong inventor 2014, với tài liệu lắp ráp xuất bản vẽ này bạn có thể dùng với các phiên bản inventor cũ hơn từ 2013-2011.

lrap

Số trang: 130 trang A4

Giá : 120.000 vnd.

Mục lục:

Mục lục

PHẦN 1: LẮP RÁP. 3

1.    Quản Lý 1 Project Trong Inventor 4

2.    Giới Thiệu Môi Trường Assemblies. 7

3.    Lệnh Place. 11

4.    Di Chuyển Các Chi Tiết 16

5.    Bậc Tự Do Của Một Chi Tiết 17

6.    Ràng Buộc Mate. 19

A.    Mate1.iam.. 20

B.    Mate2.iam.. 24

7.    Ràng Buộc Insert 26

8.    Ràng Buộc Offset 27

9.    Ràng Buộc Angle. 29

10.      Ràng Buộc Tangent 33

11.      Lệnh Assemble. 35

12.      Kiểm Tra Giao Nhau, Va Chạm.. 40

13.      Collision Detection. 42

14.      Contact Sets. 45

15.      Bill of Material (BOM) 49

16.      Chọn Vật Liệu, Màu Sắc Cho Chi Tiết 51

17.      Find in Window.. 52

18.      Exploded View.. 52

19.      Bài Tập 1. 57

20.      Bài Tập 2. 63

PHẦN 2: XUẤT BẢN VẼ. 70

1.    Giới Thiệu Về Drawing Trong Inventor 71

2.    Base View – Projected View.. 72

3.    Auxiliary View.. 78

4.    Section View.. 81

5.    Detail View.. 84

6.    Broken View.. 88

7.    Dimension. 91

a/ Retrieve Dimensions. 91

b/ Ordinate Dimension. 100

c/ Baseline Dimension. 103

d/ Chain Dimension. 107

8.    Display Option. 108

9.    Break Alignment 110

10.      Section View.. 112

11.      Slide View.. 114

12.      Explode View.. 117

13.      Part List 118

14.      Balloon – AutoBalloon. 119

 Nội dung mẫu từ trang 35 đến 50

 

0Copy of lrapinv01-tile

Bài viết liên quan

Leave a Comment