Giáo trình lập trình gia công tiện trên Solidcam 2013

iii

Số trang:   205 trang

Giá: 120.000 vnd

Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về phần gia công, nhóm tác giả trung tâm Tinh Việt hi vọng tài liệu này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian học, với trình bày dễ hiểu nhưng đầy đủ và chi tiết nhất.

Có thể xem qua nội dung cụ thể của phần mục lục:

Mục lục

I.  Giới thiệu tổng quan1

II. CAM – PART.. 3

2.1 Khởi tạo môi trường gia công mới 3

2.2 Hộp thoại Turning Part Data5

2.3 Quản lý CAM-Parts14

2.3.1 Tổng quan về menu CAM… 14

2.3.2 Tổng quan về menu Cam-Parts19

2.3.3 Tổng quan về môi trường gia công tiện trong SolidCAM… 22

III.Thiết lập biên dạng30

3.1 Thiết lập biên dạng gia công30

3.2 Quản lý biên dạng gia công44

IV. Dụng cụ47

4.1 Thư viện dao cụ47

4.2 Các loại dao cụ60

V. Mâm cặp61

5.1 Thiết lập mâm cặp61

5.2 Thư viện mâm cặp. 65

VI. Thiết lập các nguyên công66

6.1 Tổng quan về giao diện66

6.2 Tìm hiểu về Templates72

6.3 Các yếu tố trong gia công tiện89

6.3.1 Phần biên dạng gia công89

6.3.2 Phần dụng cụ cắt 90

6.3.3 Phần mặt phẳng chạy dao97

6.3.4 Phần thông số, chế độ cắt 99

6.4 Các nguyên công tiện104

6.4.1 Nguyên công tiện mặt đầu104

6.4.2 Nguyên công tiện thô và tinh trụ ngoài, trụ trong113

6.4.3 Nguyên công khoan lỗ138

6.4.4 Nguyên công tiện ren144

6.4.5 Nguyên công tiện cắt rãnh152

6.4.6 Nguyên công tiện cắt đứt 176

VII. Mô phỏng gia công182

VIII. Xuất chương trình gia công GCode194

Leave a Reply