Giáo Trình Thực Hành CAD-CAM Thiết Kế Cơ Khí Điện Tử Và Mô Phỏng – Mastercam Dành Cho Người Tự Học

Tác giả : Lê Thuận – Thanh Tâm – Quang Huy
Nhà xuất bản : Giao thông vận tải – TTH
  • Số trang : 320
  • Kích thước : 16 x 24 cm
  • Trọng lượng : 410 gam
  • Giá bìa : 72.000 VNĐ
  • Giá bán : 72.000VNĐ

 
 
Nội dung sách gồm 2 phần:
Phần I: Gồm 9 bài tập lập trình với Mastercam X4
Bài tập 1: Giới thiệu và cài đặt Mastercam X4
Bài tập 2: Tổng quan về Phay
Bài tập 3: Vẽ khối trụ
Bài tâp 4: Vẽ và gia công chi tiết đơn giản
Bài tập 5: Vẽ khuôn
Bài tập 6: Gia công khuôn
Bài tập 7: Vẽ tấm đệm
Bài tập 8: Gia công tấm đệm
Bài tập 9: Vẽ và gia công khối trục
Phần II: Gồm 6 bài tập lập trình với Mastercam X5 for Soildworks
Bài tập 10: Cài đặt Mastercam X5
Bài tập 11: Gia công chi tiết đơn giản với Mastercam X5
Bài tập 12: Gia công chi tiết dạng càng
Bài tập 13: Gia công nắp kẹp
Bài tập 14: Gia công khối 3D