Giáo trình xử lý ảnh – Tập 5: Những thủ thuật trong Photoshop

Mã sách: PHO031
Tên sách: Giáo trình xử lý ảnh – Tập 5: Những thủ thuật trong Photoshop
Mô tả:
Quyển sách “Những thủ thuật trong Photoshop” là tài liệu bạn cần có để trở thành một chuyên gia xử lý hình ảnh. Với những hướng dẫn, minh họa rõ ràng sẽ giúp bạn nắm vững và khám phá các đặc tính mới của Photoshop CS5 để ứng dụng trong công việc thực tế và hiệu quả nhất.
Thể loại: Photoshop
Nhà xuất bản: Giao Thông Vận Tải
Tác giả: Lê Thuận – Thanh Tâm – Quang Huy
Khổ sách: 16 X 24 cm
Số trang: 304
Trọng lượng: 380 gam
Năm phát hành: 2011
Giá: Giá bìa : 72.000 VND  
CDROM kèm theo: Không

 

   Nội dung sách gồm có:

CHƯƠNG 1: CÁC THỦ THUẬT MỚI TRONG ADOBE PHOTOSHOP CS5

Chương 1 sẽ giới thiệu đến các bạn sáu bài tập minh họa cho sáu tính năng mới của Photoshop như: Healing Brush Tool, Ruler Tool, Puppet Warp, Mixer Brush Tool, Cotent-Aware Fill và HDR.

BÀI TẬP 1: KẾT HỢP SPOT HEALING BRUSH TOOL VÀ CLONE STAMP

 

       

ẢNH BAN ĐẦU                         ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 2: KHẮC PHỤC ẢNH NGHIÊNG

           

ẢNH BAN ĐẦU                    ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 3: THỦ THUẬT TẠO CỬ ĐỘNG CHO ẢNH

      

ẢNH BAN ĐẦU                                 ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 4: THỦ THUẬT VẼ TRANH TRONG PHOTOSHOP CS5

           

ẢNH BAN ĐẦU                              ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 5: THỦ THUẬT XÓA ẢNH VỚI CONTENT – AWARE FILL

       

ẢNH BAN ĐẦU                                ẢNH KẾT THÚC 

BÀI TẬP 6: ĐIỀU CHỈNH MÀU VỚI HDR

  

ẢNH BAN ĐẦU                                  ẢNH KẾT THÚC

 

CHƯƠNG 2: CROP ẢNH VÀ XỬ LÝ MÀU TỔNG QUÁT

Chương 2 sẽ giới thiệu đến các bạn bốn bài tập minh họa cho bốn thủ thuật của Photoshop như: thủ thuật Crop ảnh, chỉnh ánh sáng trên da mặt, làm tươi màu ảnh và xử lý ảnh bị sai màu.

BÀI TẬP 7: THỦ THUẬT CROP ẢNH

       

ẢNH BAN ĐẦU                ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 8: CHỈNH ÁNH SÁNG TRÊN DA MẶT

        

ẢNH BAN ĐẦU                   ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 9: THỦ THUẬT XỬ LÝ ẢNH SAI MÀU

                

ẢNH BAN ĐẦU                        ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 10: THỦ THUẬT LÀM TƯƠI MÀU ẢNH

 

              

ẢNH BAN ĐẦU                              ẢNH KẾT THÚC

CHƯƠNG 3: THỦ THUẬT CHỈNH ÁNH SÁNG MÀU SẮC

         Chương 3 sẽ giới thiệu đến các bạn bốn bài tập minh họa cho bốn phương pháp chỉnh ánh sáng màu sắc qua việc kết hợp các bảng hiệu chỉnh như: Adjustments Curves,Threshold, Info, Histogram và Level.

BÀI TẬP 11: CANH CHỈNH MÀU BẰNG ADJUSTMENTS CURVES

                   

ẢNH BAN ĐẦU                   ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 12: CHỈNH ẢNH TỔNG QUÁT BẰNG HISTOGRAM VÀ LEVELS

     

ẢNH BAN ĐẦU            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 13: CHỈNH SÁNG TỐI BẰNG THRESHOLD VÀ LEVELS

              

ẢNH BAN ĐẦU                ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 14: TẠO ẢNH MỘT MÀU VỚI INFO VÀ CURVES

                

ẢNH BAN ĐẦU                     ẢNH KẾT THÚC
 
 

CHƯƠNG 4: THỦ THUẬT TÁCH TÓC VÀ GHÉP ẢNH

Trong chuyên đề Photoshop CS5 có rất nhiều lệnh và công cụ được cải tiến hơn so với những phiên bản cũ. Cắt ghép ảnh và xử lý ảnh được rất nhiều người quan tâm đến, nhất là những người tự học. Chương 4 sẽ giới thiệu đến các bạn sáu bài tập minh họa cho sáu phương pháp tách tóc và ghép ảnh bằng các công cụ như: Brush Tool, Refine Edge, Background Erases, Blending Mode…

BÀI TẬP 15: CẮT ẢNH TỰ DO

               

ẢNH BAN ĐẦU                                ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 16: GHÉP ẢNH BẰNG QUICK MASK

                

 ẢNH BAN ĐẦU                            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 17: GHÉP ẢNH VỚI BLENDING MODE

    

ẢNH BAN ĐẦU                    ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 18: TÁCH NỀN – GHÉP ẢNH VỚI REFINE EDGE

       

ẢNH BAN ĐẦU                                               ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 19: TÁCH TÓC MÂY

  

ẢNH BAN ĐẦU                                              ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 20: THỦ THUẬT CẮT GHÉP ẢNH BẰNG CHANNEL

                 

ẢNH BAN ĐẦU                  ẢNH KẾT THÚC

 
 
 

CHƯƠNG 5: CÂN CHỈNH ẢNH VÀ THAY ĐỔI HÌNH NỀN 

        Chương 5 sẽ giới thiệu đến các bạn năm bài tập. Trong đó có bốn bài cân chỉnh ảnh qua các lệnh và công cụ như: Liquify và Puppet Warp, Free Transform, Content-Aware Scale… và một bài thay đổi hình nền Layer Comps. 

BÀI TẬP 21: CÂN CHỈNH ẢNH VỚI LIQUIFY VÀ PUPPET WARP

          

ẢNH BAN ĐẦU                            ẢNH KẾT THÚC

 BÀI TẬP 22: CÂN CHỈNH VÓC DÁNG VỚI FREE TRANSFORM

          

ẢNH BAN ĐẦU            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 23: CO GIÃN KHOẢNG CÁCH ẢNH VỚI CONTENT-AWARE SCALE

                

ẢNH BAN ĐẦU                                            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 24: THỦ THUẬT CÂN ĐỐI KHUÔN MẶT

          

ẢNH BAN ĐẦU                        ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 25: THỦ THUẬT THAY ĐỔI HÌNH NỀN

            

ẢNH BAN ĐẦU                                          ẢNH KẾT THÚC

 

CHƯƠNG 6: TỔNG HỢP CÁC THỦ THUẬT CHỈNH SỬA ẢNH

Chương 6 sẽ giới thiệu đến các bạn bảy bài tập. Trong đó gồm bốn bài cân chỉnh ảnh chi tiết và hai bài tổng hợp.

BÀI TẬP 26: THỦ THUẬT CHỈNH CHÂN MÀY

                  

ẢNH BAN ĐẦU                        ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 27: THỦ THUẬT TRANG ĐIỂM CHÂN MÀY VÀ MẮT

                 

ẢNH BAN ĐẦU                           ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 28: THỦ THUẬT TRANG ĐIỂM MÁ HỒNG

            

ẢNH BAN ĐẦU                         ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 29: GIẢM CHÓI ẢNH VỚI CURVES

                            

ẢNH BAN ĐẦU                            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 30: GIẢM CHÓI VÀ LÀM MỜ NẾP NHĂN

                     

ẢNH BAN ĐẦU                              ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 31: XỬ LÝ NẾP NHĂN

        

ẢNH BAN ĐẦU                                 ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 32: THỦ THUẬT HIỆU CHỈNH ẢNH NÂNG CAO

                                   

ẢNH BAN ĐẦU                                  ẢNH KẾT THÚC

CHƯƠNG 7: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài tập này hướng dẫn chỉnh sửa, tạo hình và ghép ảnh từ những ảnh ban đầu rời rạc để có được ảnh kết thúc như những hình sau:

BÀI TẬP 33: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CẤP ẢNH

              

ẢNH BAN ĐẦU                        ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 34: DU LỊCH BIỂN

            

ẢNH BAN ĐẦU                                              ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 35: TẠO HÌNH DIỄN VIÊN MÚA

 

              

 ẢNH BAN ĐẦU                ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 36: TẠO MÁI TÓC VỚI PHOTOSHOP CS5

   

ẢNH BAN ĐẦU           ẢNH KẾT THÚC 1               ẢNH KẾT THÚC 2

BÀI TẬP 37: TRANG ĐIỂM CÔ DÂU 

                              

ẢNH BAN ĐẦU                                ẢNH KẾT THÚC

          Tuy sách được biên soạn qua các bài tập độc lập để các bạn có thể thực hành dù chưa biết qua Photoshop, nhưng để thực hành tốt chuyên đề này, các bạn nên thực hành lần lượt qua 4 chuyên đề “Photoshop dành cho người tự học” tập 1, 2, 3, 4. Để có thể nắm vững các công cụ và lệnh trong chương trình Photoshop thì khi thực hành các bài tập trong chuyên đề này, các bạn mới hiểu rõ và thực hành có hiệu quả hơn.

Sau khi thực hành hết các bài tập trong sách, bạn có thể thực hiện tương tự cho một sản phẩm phức tạp khác. Chúc các bạn nhanh chóng khai thác có hiệu quả chương trình Photoshop CS5 trong công việc của mình.
Một số tài liệu hướng dẫn thực hành chương trình cũng do TTHBOOKS biên soạn, các bạn có thể tham khảo trên trang web www.stkbook.com hay www.tthbooks.com để có thể thiết kế những sản phẩm phức tạp hơn.
LƯU Ý:

  • Đi kèm với sách là đĩa DVD (mua riêng) với những thông tin về các chương trình mới nhất cùng các file thực hành trong sách. Các bạn cần cài đặt font Unicode trong trình duyệt Internet xem nội dung và chương trình Flash Player (trong thư mục CHUONG TRINH) để hiển thị giao diện. 
  • Bạn có thể gửi phiếu chuyển tiền (20.000đ) qua đường bưu điện để có đĩa DVD tự học, cũng như các thông tin liên quan đến các chương trình đồ họa khác. 

Leave a Reply