Giới thiệu ansys workbench

ANSYS Workbench là 1 công cụ quản lý xử lý. Nó có thể được coi là giao diện cấp cao liên kết tất cả các công cụ phần mềm.
Workbench xử lý việc chuyển dữ liệu giữa các công cụ ANSYS Geometry / Mesh /Solver / Postprocessing.
Điều này giúp ích rất nhiều cho việc quản lý xử lý. Bạn không cần phải lo lắng về các tập tin trên đĩa (hình học, lưới,…). Bạn có thể trực tiếp xem cách tạo xử lý.
Bởi vì Workbench có thể quản lý từng ứng dụng và truyền dữ liệu giữa chúng, chúng ta có thể dễ dàng tự
động thực hiện thiết kế nghiên cứu (phân tích tham số) để có được thiết kế.tùy chỉnh

gioi thieu ansys workbench

Leave a Reply