Home Chuyên ngành Giới thiệu chung về máy nâng chuyển

Giới thiệu chung về máy nâng chuyển

by tuan_tranyen
211 views

Máy nâng chuyển là các. loại máy công tác dùng để thay đổi vị trí của đối tượng công tác nhờ thiết bị mang vật trực tiếp như móc treo hoặc thiết bị mang vật gián tiếp như gàu ngoạm, nam châm điện, bàng, gàu V.V..
Càn cứ vào chuyển động chính, máy nâng chuyển được chia thành hai nhóm lớn: máy nâng và máy vận chuyển liên tục.


Máy nâng chủ yếu phục vụ các quá trình nâng vật thế khối, còn máy vận chuyển liên tục phục vụ’ các quá trình chuyển vật liệu vụn, rời trong một phạm vi không lớn.
Đặc điểm làm việc các cơ cấu của máy nâng là ngắn hạn, lập đi lập lại và có thời gian dừng. Chuyển động chính của máy là nâng hạ vật theo phương đứng, ngoài ra còn một số các chuyển động khác để dịch chuyển vật trong mặt phẳng ngang như chuyển động quay quanh trục máy, di chuyển máy, chuyển động tác quanh trục ngang (nâng hạ cần). Bằng sự phối hợp các chuyển động, máy có thể dịch chuyển vật đến bất cứ vị trí nào trong không gian làm việc của nó?
Các máy nâng chỉ có một chuyển động nâng hạ được gọi là máy và thiết bị nâng đơn giản, ví dụ như kích, tời, palang, bàn nâng, sàn thao tác V.V.. Loại c<5 từ hai chuyển động trở lên gọi là cần trục. Ngoài hai loại kế trên còn có một só loại máy nâng chuyên dùng khác được xếp vào nhóm riêng như thang máy, giếng tải (dùng trong khai thác mỏ), thiết bị xếp dỡ. Theo cấu tạo và nguyên tắc làm việc, chia cần trục ra các loại sau:

  • cầu trục;
  • cổng trục;
  • cần trục tháp;
  • cần trục quay di động (cần trục ôtô, bánh lốp, bánh xích);
  • cần trục cột buồm và cần trục cột quay;
  • cần trục chân đế và cần trục nổi;
  • cần trục cáp.

Máy vận chuyển liên tục vận chuyển vật liệu một cách liên tục, theo tuyến nhất định Khi làm việc, quá trình vận chuyển, chất và dỡ tải được tiến hành một cách đồng thời.
Máy vận chuyển liên tục dùng để vận chuyển vật liệu, sản phẩm, bán thành phẩm v.v. với cự ly không lớn trong phạm vi một nhà máy, dây chuyền sản xuất, công trường, kho bãi, nhà ga, bến cảng, bãi khai thác.
Căn cứ vào nguyên lý làm việc, máy vận chuyển liên tục được chia thành hai loại, máy vận chuyển liên tục bằng cơ khí và máy vận chuyển liên tục bằng thủy lực hoặc khí nén.
Máy vận chuyển liên tục bằng thủy lực hoặc khí nén dùng để vận chuyển các vật liệu rắn nhờ dòng chảy của chất lỏng hoặc khí theo các đường ống. Nước hoặc không khí đẩy và cuốn các vật liệu rắn làm chúng chuyển động trong đường ống theo các quỹ đạo phức tạp từ nơi tiếp nhận đến đích vận chuyển.
Máy vận chuyển liên tục bằng cơ khí chia ra làm hai loại: máy vận chuyển có bộ phận kéo như băng tải, máy vận chuyến kĩếu gầu, máy vận chuyển kiểu tấm V.V., và máy vận chuyển không có bộ phận kéo như vít tải, con lăn tải, máng lác, máy vận chuyển kiểu rung V.V..
Do tính chất làm việc hoàn toàn khác nhau giữa hai nhóm máy nên nhóm máy vận chuyển liên tục được giới thiệu ở phần riêng.

Bài viết liên quan