Home Hướng dẫnHD Ansys Giới thiệu modul phân tích trường điện từ ANSYS HFSS

Giới thiệu modul phân tích trường điện từ ANSYS HFSS

by admin
68 views

ANSYS HFSS là mô đun chuyên dùng cho phân tích trường điện từ hoàn chỉnh trong không gian 3D. NÓ các công cụ chính xác nhất, ổn định nhất giúp các kỹ sư mô hình và phân tích các yếu tố liên quan đến từ trường trong hệ thống của mình.

ANSYS HFSS cũng gồm các công cụ thuật toán hiện đại nhất cung như kết hợp giữa các thuật toán khác để có thể giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau. Nó cũng là công cụ mạnh mẽ và hoàn toàn tự động. Bạn chỉ cần khai báo hình học, vật liệu, thuộc tính vật liệu, và thông số đầu ra. Phần mềm sẽ tự động chia lưới, tối ưu hóa thông số để cho ra kết quả chính xác nhất theo yêu cầu của bạn.
hfss-for-ecad-sm

Để làm việc hiệu quả nhất HFSS có hai tùy chọn phân tích.

3-D
HFSS 3-D layout

3-D, dùng phân tích trực tiếp trên mô hình 3D được nhập, Cách này thường dùng phân tích cho các đối tượng có tần số cao như ăn tên, các thiết bị sóng tần và vi sóng, các thiết bị sinh học.
Kỹ sư có thể xuất ra các thông số mà trận ( S,Y, Z), mô hình hóa các trường điện từ 3D ( gần hoặc xa) để tạo các liên kết mô phỏng cho dòng.

Còn tùy chọn HFSS 3-D layout dùng mô phỏng cho các thiết bị có tốc độ cao như dòng trong các vi mạch, bản điện, ….

Bài viết liên quan

Leave a Comment