Home CAD/CAMCatia GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CATIA

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CATIA

by admin
96 views

Hiện tại với hơn 170 modul được tích hợp, đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu sử dụng trong tất cả các ngành nghề như cơ khí, ô tô, hàng không, kiến trúc, điện tử, hệ thống đường ống…Và các modul này có thể mua riêng để có thể phù hợp với từng ngành nghề. 

Dưới đây giới thiệu một số modul trong CATIA:

Phần CAD (dùng để thiết kế sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp)


Mechanical Design:
 được tích hợp bao gồm các modul như Part Desgin,Drafting,Sheet Metal, Mold Tooling…


Generative Shape Desgin:
 được tích hợp các modul xử lý bề mặt, tạo các mặt phức tạp, ứng dụng nhiều trong hàng không như: Generative Shape, Free Style, Sketch Tracker…

Phần CAM: (bao gồm các modul về phay và tiện, áp dụng các phương pháp phay tiên tiến nhất) Lathe Machining, Mill Machining…

Bài viết liên quan

Leave a Comment