Giới thiệu phần mềm phần tích kỹ thuật Ansys Workbench 15

Tên Ansys huyền thoại trong mô phỏng và phân tích. Với sự ra đời của Workbench, nó được xây dựng một nền tảng thông minh duy nhất để hỗ trợ công nghệ ngày càng đa dạng

Tên công ty Ansys

Giá theo modul

Đối với những người đang tham gia vào mô phỏng trong kỹ thuật, tên Ansys  đầu ngành công nghiệp và vẫn giữ vị trí thống trị đối với những mô phỏng và phân tích sản phẩm của họ trong quá trình phát triển.

Chia lưới bây giờ đa luồng để cung cấp cho hiệu suất tốt hơn khi làm việc trên  khối ráp phức tạp

Trong khi những người sử dụng lâu dài sẽ được quen thuộc với giao diện thường lệnh điều khiển cổ điển Ansys, những năm gần đây đã thấy các công ty tập trung vào việc di chuyển cả hai lõi công cụ phân tích cấu trúc của nó (cũng như danh sách dài các vụ mua lại trong những năm gần đây) đến nền tảng Workbench.

Workbench cung cấp một giao diện duy nhất cho tất cả các công cụ Ansys. Từ các công cụ cấu trúc cổ điển để giải quyết các CFD và công nghệ khác nhau nó có quyền truy cập (Ansys mua cả Fluent và CFX trong những năm gần đây) các công nghệ mục đích đặc biệt hơn trong ổn định của nó.

Mục đích  để cung cấp một nền tảng duy nhất cho phép người dùng tận dụng lợi thế của một cách tiếp cận phong cách đồ đơn giản hơn để xây dựng nhiệm vụ mô phỏng.

Nó được thúc đẩy bằng việc xây dựng và kết nối các khối xây dựng khác nhau. Mỗi khối cho phép bạn để có đầu vào và đầu ra từ một trong những giai đoạn và cho chúng  được nhập vào, nhiều quy trình tiếp theo  sẽ được triển khai.

Phần thông minh  cách Workbench  xử lý việc chuyển đổi và đặt lại mục tiêu của dữ liệu đó.

Một ví dụ tốt  sử dụng một hình học nhập xử lý ‘khối’ sau đó sử dụng này để  tạo hình học vào giải quyết nhiều ‘loại’. Bất kỳ cập nhật lại rằng ‘khối’ ban đầu sau đó có thể được truyền đến những người giải quyết được,có vấn đề về cấu trúc tuyến tính họ, CFD hoặc thực sự, một kết hợp của hai modul.

Rất cơ bản, ví dụ, nhưng nó cho thấy hệ thống xử lý nhiều công việc  mà các nhà phân tích có thể dành cả ngày – chỉ cần cố gắng để có được dữ liệu từ một mô phỏng ‘loại’ khác.

Vì vậy, trong khi chúng ta không có  thời gian để khám phá tất cả mọi thứ đó  cập nhật và mới trong phiên bản này, chúng ta hãy bước qua một số mục lớn và nhìn thấy nơi Ansys Workbench  nhóm với việc phát hành 15,0.

 Tuỳ biến giao diện người dùng

Workbench viết lại các cuốn sách về cách người dùng Ansys tương tác với công nghệ cơ bản, nhưng nó cũng  trường hợp mà người dùng lâu năm có nhiều kinh nghiệm và kiến thức xây dựng thành kịch bản, thói quen tự động hóa và các  bộ phận phát triển trong nhà khác.

Một vài phiên bản cuối cùng đã thấy ACT (Tùy chỉnh Ansys Template) môi trường bắt đầu  tạo ra. Điều này cho phép người sử dụng để có  các thuộc tính riêng của họ và xuất bản chúng cho những người khác để tận dụng lợi thế, có lẽ đưa họ vào Workbench như những thực thể riêng của họ hoặc thậm chí công khai phân phối chúng thông qua một ứng dụng.

 Mô hình lớn và phức tạp

Khi nói đến nhiệm vụ mô phỏng lớn (về mặt hình học phức tạp), phiên bản này có một vài thủ thuật  tích hợp sẵn.

Phần lớn này tập trung vào khả năng sử dụng các kỹ thuật mô hình thích hợp nhất để giải quyết những vấn đề bạn đang làm việc sau đó thay đổi nó để tập trung vào những chi tiết cần thiết – minh họa tốt nhất bằng cách bước qua các quy trình làm việc.

Một kết quả thiết lập cho thấy cách phân lớp hoặc vỏ xảy ra trong một hình thức phối hợp

Hãy xem xét một mô hình lớn và phức tạp (có lẽ của một chiếc xe vận tải dầu). Mô hình hóa và phân tích một kích thước này bằng cách sử dụng các yếu tố rắn sẽ đòi hỏi cả một lượng lớn thời gian để thiết lập, sau đó  là thực hiện.

May mắn thay, thế giới FEA cho chúng ta một số phím tắt tiện dụng để  ý tưởng hóa một vấn đề như vậy và làm giảm chi phí của công việc. Bằng cách sử dụng các yếu tố vỏ (mà chủ yếu  các yếu tố 2D trong không gian 3D) để đại diện cho các khía cạnh khác nhau (chẳng hạn như khung, bể áp lực, vv) trong một hình thức nhẹ hơn.

Đây  loại thiết lập có thể được mô phỏng nhiều hơn nữa hiệu quả, sử dụng một lưới thô trên toàn bộ sản phẩm. Điều này, đến lượt nó, sẽ cung cấp cho bạn một chỉ dẫn về nơi tập trung ứng suất tồn tại, trong đó lĩnh vực quan tâm được tìm thấy và nơi bạn cần phải tập trung các kỹ năng kỹ thuật của bạn.

Tất cả điều này  giúp phân tích khá chuẩn trong hầu hết các hệ thống. Nơi Workbench phân biệt chính nó  bằng cách cho phép bạn tập trung vào những lĩnh vực, làm lại các mô phỏng để tạo ra một mạng lưới vững chắc đưa ra mô tả toàn diện hơn về các bộ phận thực hiện, sau đó đảm bảo rằng các tải, lực cản và các điều kiện liên lạc được xác định trong nghiên cứu trước đó được tái sử dụng để tìm hiểu thêm, chi tiết hơn.

 Cập nhật chia lưới

Các  lệnh chia lưới cho phiên bản này  các công cụ chia lưới cốt lõi trong Ansys bây giờ chạy trên nhiều lõi / chủ đề.

Điều thú vị  thế nào điều này đã thay đổi. Trong các phiên bản trước đó, nó đã làm việc trong nối tiếp, chia lưới phần đầu tiên, sau đó lần thứ hai, sau đó tiếp theo – và như vậy. Bây giờ, Ansys hoạt động song song trên mỗi chi tiết cơ sở và làm như vậy mà không có sự hạn chế cố hữu của bản quyền HPC Ansys. Trong ngắn hạn, nếu bạn đã có một máy trạm với nhiều lõi hoặc chủ đề có sẵn, nó sẽ sử dụng chúng để xử lý các nhiệm vụ chia lưới của bạn.

Từ khi thành lập, Workbench đã luôn luôn dựa (đối với hầu hết các phần) về việc nhập hình học kỹ thuật – cho dù sử dụng hệ thống riêng của Ansys DesignModeler ‘hoặc một ứng dụng của bên thứ ba (mà Ansys có nhiều liên kết và tích hợp).

Trong khi điều này tiếp tục (và khả năng này để trở nên như vậy với việc mua lại gần đây của SpaceClaim tháng này), nhóm nghiên cứu đã nhận ra rằng nhiều người sử dụng cũng có dữ liệu có sẵn (đặc biệt  lưới dữ liệu) trong các hệ thống khác mà họ muốn để có thể sử dụng và tái sử dụng.

Trong 15.0 trở đi, đó  bây giờ có thể bắt đầu quá trình mô phỏng sử dụng mắt lưới tạo ra trước đó, chứ không phải  phân tích hình học tinh khiết từ một hệ thống 3D CAD. Điều này cho phép một vài công việc cần có để hoạt động.

Việc đầu tiên  nó cho phép nghiên cứu từ nhiều kỹ sư, dự án được sáp nhập vào một nghiên cứu duy nhất. Kỹ sư có thể phân chia công việc đó mang lại điều này với nhau.

Hệ thống này cũng bao gồm một số công cụ để hỗ trợ sao chép dữ liệu cũng như các công cụ chuyển đổi để đảm bảo lưới thành phần đang ở vị trí chính xác.

Nó cũng hỗ trợ việc tái sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu khác. Bằng cách cho phép một kỹ sư để nhập cả lưới và dữ liệu căng thẳng, nó có thể có kết quả từ một nguồn cấp dữ liệu nghiên cứu trực tiếp vào nhau – với một ví dụ điển hình  việc nghiên cứu nhiều phương pháp sản xuất giai đoạn mà rèn hoặc dập được mô phỏng, sau đó các hình thức kết quả (với dữ liệu căng thẳng còn nguyên vẹn) được sử dụng để thử nghiệm chức năng.

Cơ chế sử dụng cho điều này  định dạng CDB, mà có thể giữ tất cả các thông tin cần thiết (mắt lưới, kết quả vv) và được hỗ trợ rộng rãi, không chỉ trong Ansys ‘bao giờ mở rộng phạm vi của các công cụ, nhưng bởi nhiều công cụ mô phỏng khác.

Nó cũng sẽ mang lại trên hình học cơ sở hiện tại và nếu cần thiết, để có thể được sử dụng để hỗ trợ việc lựa chọn cũng như đặt lại mục tiêu của mắt lưới nơi có nhu cầu. #

Thiết kế tổng hợp

Chuyển sang chuyên cập nhật hơn, việc phát hành Ansys 15 thấy việc tăng tốc về phía trước mô phỏng vật liệu tổng hợp.

Đối với những người không theo kịp các vụ mua lại của công ty, đã mua lại của Thụy Sĩ, Thậm chí kỹ thuật, ở giữa năm 2013. Trong khi Ansys đã được giới thiệu vật liệu tổng hợp các công cụ liên quan trong một thời gian, điều này mua lại những thứ đã tăng tốc.

Trong khi việc phát hành lớn cuối cùng đã nhìn thấy các công cụ tăng Workbench để hỗ trợ việc kinh doanh phức tạp của việc xác định như thế nào vật liệu composite được xác định trong hệ thống, phiên bản này thấy rằng động thái làm việc trên và hội nhập sâu hơn với ACP (Ansys composite Prep / Post) cho trước và sau khi  hậu xử lý các loại mô hình, từ định nghĩa vật liệu tấm để lớp định hướng và như thế nào các mô hình được xây dựng từ  nền tảng.

Cùng với sự hội nhập lớn hơn trong phiên bản này, các mô phỏng của vỏ (hoặc tách lớp) được cải thiện trong những công việc thực hiện trong bản cập nhật lớn cuối cùng. Phiên bản trước yêu cầu rằng một vết nứt lan truyền hoặc khu vực của vỏ đã được xác định để hạn chế nó.

Trong khi đối với những người điều tra nguyên nhân các trường hợp quan sát được điều này, đó  lý tưởng, cho những người làm việc trên đầu xây dựng các sản phẩm, không quá nhiều. Điều này cho phép các nhà phân tích để thực hiện dự đoán tốt nhất, xác định các  mặt phản và các khu vực  gãy vỡ  tại vỏ có thể xảy ra, sau đó có hệ thống làm việc từ đó.

 Tiếp xúc và bu lông trước  khi có ứng suất

Như những người có kinh nghiệm với mô phỏng sẽ biết, khả năng xác định một kết nối bắt vít giữa hai hoặc nhiều thành phần có lợi, nhưng không phải không có những thách thức của nó.

3D CAD công cụ mô phỏng tích hợp có xu hướng cung cấp cho người sử dụng với các công cụ cấu hình sẵn để xác định  bù lông,  ứng suất và khu vực ảnh hưởng trên một lưới (chẳng hạn như nơi máy giặt và nằm phần cứng khác), nhưng nó có xu hướng dừng lại ở đó.

Ansys 15 mở rộng loại công cụ tự động để cung cấp cho bạn kiểm soát tốt hơn nhiều – vì vậy không chỉ  bạn làm việc với các giá trị thực ,  mà cả đường kính ren,  ren bắt đầu, hướng ren (trái hoặc phải) vv .

Các kết quả (so với làm một phân tích đầy đủ ở cấp sợi chi tiết) được tính toán một cách nhanh chóng và khi được thành lập, có thể được tái sử dụng bất cứ nơi nào cần thiết trong cùng một mô hình hoặc thực sự, qua nhiều nghiên cứu. Mô hình  tiếp xúc:  bulon nhưng cũng có đường kính ren và khoảng cách  bước ren, trái / phải, bắt đầu – không có ren được xác định trước –  phần dập vào chi tiết.

Kết quả hoàn thành nhanh hơn nhiều (giây so với một giờ), sau đó có thể được tái sử dụng khi cần thiết, hoặc trong cùng một  khối lắp (bằng cách sử dụng công cụ mô hình phụ) hoặc trong các công việc khác.

Leave a Reply