Home Chuyên ngành GIỚI THIỆU VÀ PHÂN LOẠI BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

GIỚI THIỆU VÀ PHÂN LOẠI BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

by minhhoang
218 views

1 .Giới thiệu bộ truyền bánh răng

Bộ truyền bánh răng thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song nhau hoặc chéo nhau – bộ truyền bánh răng trụ (Hình 1.1 , 1.2). Cũng có thể truyền chuyển động giữa hai trục cắt nhau – bộ truyền bánh răng nón (Hình 1.3).
Bộ truyền bánh răng thường có 2 bộ phận chính:

  • Bánh răng dẫn 1, có đường kính d1, được lắp trên trục dẫn I, quay với số vòng quay nb công suất truyền động P1, mô men xoắn trên trục T1
  • Bánh răng bị dẫn 2, có đường kính d2, được lắp trên trục bị dẫn II, quay với số vòng quay n2, công suất truyền động P2, mô men xoắn trên trục T2.
  • Trên bánh răng có các răng, khi truyền động các răng ăn khớp với nhau, tiếp xúc và đây nhau trên đường ăn khớp (Hình 1.3).

Hình 1.1. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

Hình 1.2. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

Nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng có thể tóm tắt như sau: trục I quay với số vòng quay nb thông qua mối ghép then làm cho bánh răng 1 quay. Răng của bánh 1 ăn khổ với răng của bánh 2, đẩy răng bánh 2 chuyển động, làm bánh 2 quay, nhờ mối ghép then trục II quay với số vòng quay n2.

Hình 1.3. Bộ truyền bánh răng nón


Truyền chuyển động bằng ăn khớp, nên trong bộ truyền bánh răng hầu như không có trượt (chỉ có hiện tượng trượt biên dạng ở phần đỉnh và chân răng), hiệu suất truyền động của bộ truyền rất cao.
Răng của bánh răng có phần đỉnh răng, phần chân răng, phần biên dạng răng và đoạn cong chuyển tiếp giữa biên dạng răng và chân răng (Hình 1.5). Trong quá trinh truyền động, các cặp biên dạng đối tiếp tiếp xúc với hau trên đường ăn khớp.

2. Phân loại bộ truyền bánh răng

Tùy theo hình dạng bánh răng, phương răng và đoạn biên dạng răng, người ra chia bộ truyền bánh răng thành các loại sau:

Bộ truyền bánh răng trụ: bánh răng là hình trụ tròn xoay, đường sinh thăng, thưồng dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song vối nhau, quay ngược chiều nhau. Bộ truyền bánh răng trụ có các loại:

  • Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, phương của răng trùng với đường sinh của mặt trụ, sơ đồ biểu diễn bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng trên Hình 1.1.
  • Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, phương của răng nghiêng so với đường sinh của mặt trụ một góc p, sơ đồ biểu diễn bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng trên Hình 1.2.
  • Bộ truyền bánh răng răng chu V, bánh răng được tạo thành từ hai bánh răng nghiêng có góc nghiêng như nhau, chiều nghiêng ngược nhau, sơ đồ biểu diễn bộ truyền bánh răng trụ răng chữ V trên Hình 1.6.

Hình 1.4. Bộ truyền bánh răng ăn khớp ngoài

Hình 1.5. Răng bánh răng

Hình 1.6. Bộ truyền bánh răng chữ V

Bộ truyền bánh răng nón, còn được gọi là bộ truyền bánh răng côn: bánh răng có dạng hình nón cụt, thưồng dùng truyền chuyển động giữa hai trục vuông góc vói nhau. Bộ truyền bánh răng nón có các loại:

  • Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng: đường răng thẳng, trùng với đường sinh của mặt nón chia.
  • Bộ truyền bánh răng nón răng nghiêng: đường răng thẳng, nằm nghiêng so với đường sinh của mặt nón.
  • Bộ truyền bánh răng nón răng cung tròn: đường răng là một cung tròn.

Bộ truyền bánh răng thân khai: biên dạng răng là một đoạn của đường thân khai của vòng tròn. Đây là bộ truyền được dùng phổ biến, đa số các cặp bánh răng gặp trong thực tế thuộc loại này.

Bộ truyền bánh răng Novikov: biên dạng răng là một phần của đường tròn.

Bộ truyền bánh răng xiclôit: biên dạng răng là một đoạn của đường xiclôit.

Bộ truyền bánh răng thanh răng: thanh răng là bánh răng đặc biệt, có đường kính bằng vô cùng, dùng để đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại.

Bộ truyền bánh răng hành tinh: ít nhất một bánh răng trong bộ truyền có trục quay quanh tâm của bánh răng khác.

Bộ truyền bánh răng ăn khớp trong: tâm của hai bánh răng nằm về cùng một phía so với tâm ăn khớp, hai vòng tròn lăn tiếp xúc trong với nhau.

Bộ truyền bánh răng sóng: răng của bánh răng có dạng sóng liên tục, thường dùng ăn khổp trong để thực hiện một tỷ số truyền rất lớn.

Trong chương này, chủ yếu trình bày bộ truyền bánh răng thân khai, ăn khớp ngoài. Các loại bộ truyền khác sẽ được đề cập đến trong sách chuyên khảo về bánh răng.

Bài viết liên quan