Home Hướng dẫnHD Ansys Giới thiệu về phần mềm mô phỏng lĩnh vực điện ANSYS Maxwell

Giới thiệu về phần mềm mô phỏng lĩnh vực điện ANSYS Maxwell

by admin
246 views

ANSYS Maxwell là phần mềm mô phỏng trường điện từ hàng đầu cho các kỹ sư thiết kế và phân tích các thiết bị điện và điện 3-D và 2-D , bao gồm động cơ , cơ cấu truyền động , máy biến áp , cảm biến và cuộn dây . Maxwell sử dụng phương pháp chính xác phần tử hữu hạn để giải quyết tĩnh, miền tần số , và các lĩnh vực điện và trường điện khác nhau . Một lợi ích quan trọng của ANSYS Maxwell là quá trình tính toán tự động của nó, mà bạn chỉ cần xác định hình học, tính chất vật liệu và đầu ra mong muốn . Từ đây, Maxwell tự động tạo ra một lưới thích hợp , hiệu quả và chính xác để giải quyết vấn đề. Quá trình chia lưới này đã được chứng minh tự động thích ứng loại bỏ sự phức tạp trong quá trình phân tích và cho phép bạn thao tác nhanh hơn từ một thiết kế dòng hiệu quả cao, dễ sử dụng .

maxwell-bg

Một tính năng quan trọng trong ANSYS Maxwell là khả năng tạo ra độ trung thực cao , các mô hình giảm đơn đặt hàng từ các giải pháp phần tử hữu hạn để sử dụng trong ANSYS Simplorer , phần mềm mô phỏng hệ thống multidomain từ ANSYS . Khả năng này tạo ra một dòng chảy thiết kế điện dựa trên mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp các mạch phức tạp với các mô hình thành phần chính xác từ Maxwell để thiết kế hoàn chỉnh cơ điện hiệu suất cao, cơ điện tử và hệ thống điện tử công suất .

Bài viết liên quan

Leave a Comment