Gởi email cho một tài liệu có sẵn, scan

Gởi email cho một tài liệu có sẵn, scan
Khi bạn muốn gởi thông tin qua email, nhưng tài liệu của bạn lại nằm trên giấy, quét và đính kèm tài liệu của bạn qua emial sẽ giúp bạn gởi email một cách bình thường như các tài liệu số. Tất cả bạn cần là một máy scan, và sau đó là sử dụng internet để gởi nó đi.

Hướng dẫn

  1. Đặt tài liệu cần scan vào máy, và chỉnh ở độ phân giải thấp. Mặc dù máy có thể cho bạn chọn độ phân giải cao hơn, tính năng này chỉ phù hợp cho bạn scan hình qua máy và phục vụ cho việc hiệu chỉnh. Với các tài liệu thường chỉ dùng cho việc xem thì độ phân giải 100dpi là đã thỏa mãn.
  2. Mở mục Control Panel của máy và chọn Scanners and Cameras để mở mục scan. Theo các hướng dẫn để chọn vị trí lưu tài liệu. Nếu scan nhiều thì bạn nên mở một thư mục mới trên destop và tiến hành lưu tất cả chúng vào đó.
  3. Mở tài khoản email, và tạo email mới, theo trình tự bình thường là chọn người nhận, tiêu đề thư và một số thông tin thêm về tài liệu ở dưới phần nội dung.
  4. Đính kèm file đã scan thông qua mục insert ở phía trên, và mục Attach file xuất hiện, có biểu tượng ghim bấm, chọn vào file cần gởi nhấn open và chọn Send email nếu đã đính kèm xong.