Hexonic PDF Metadata Editor 1.0 Xem và Chỉnh sửa siêu dữ liệu của file PDF

GIỚI THIỆU

Hexonic PDF Metadata Editor là một công cụ phần mềm miễn phí, mạnh mẽ và dễ sử dụng giúp bạn xem và chỉnh sửa siêu dữ liệu của tài liệu PDF. Phần mềm này được thiết kế đặc biệt để sửa đổi một số lượng lớn các tài liệu cùng một lúc.
Bạn chỉ cần kéo tài liệu PDF vào cửa sổ, lựa chọn trường dữ liệu mong muốn và nhập văn bản để chèn, sau đó nhấp chuột vào “Modify All Files”. Chỉ những trường dữ liệu được lựa chọn mới được sửa đổi ví dụ như: tiêu đề hoặc tác giả, còn những trường khác thì không. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm và thay thế hoạt động trong trường dữ liệu.
Hexonic PDF Metadata Editor

Tính năng chính:

  • Các trường siêu dữ liệu sau có thể được chỉnh sửa: Tiêu đề, Tác giả, Chủ đề, Từ khóa, Ngày tạp, Ngày thay đổi, Người tạo và nhà sản xuất
  • Bộ giữ chỗ có thể được sử dụng để kết hợp nhiều trường
  • Tìm kiếm và thay thế trong tất cả trường dữ liệu
  • Siêu dữ liệu có thể được lưu lại để sử dụng sau này
  • Lệnh Undo cho phép khôi phục tài liệu gốc trước khi thay đổi cuối cùng