Home Làm phim Hiệu ứng CrumplePop cho Final Cut X

Hiệu ứng CrumplePop cho Final Cut X

by yen_ty
92 views

CrumplePop Pack - Film and Broadcast Effects for Final Cut Pro and Final Cut Pro X
CrumplePop Pack – Film and Broadcast Effects for Final Cut Pro and Final Cut Pro X | 2.24 GB

 
Hiệu ứng CrumplePop được phổ biến với chuyên gia truyền hình và phim sử dụng FCP. Là một cách thú vị nhanh chóng và dễ dàng để thêm các yếu tố chất lượng cao cho bất kỳ dự án Final Cut Pro. Hiệu ứng CrumplePop được dựa trên tổng thể mẫu, vì vậy bạn chỉ có thể kéo và thả một mẫu vào thời gian của bạn, điều chỉnh một số thông số, và các mẫu hiện phần còn lại.
Hỗ trợ SD, 720 và 1080, tất cả các hiệu ứng hỗ trợ độ nét tiêu chuẩn và độ phân giải độ nét cao.
Hiệu ứng CrumplePop làm việc bên trong Final Cut 6/7, và một số công việc với FCP X.
Gồm các tool sau:
CrumplePop – Bundle
CrumplePop – Bundle 2
CrumplePop – Crafty
CrumplePop – Finisher
CrumplePop – Flipper
CrumplePop – Fonts
CrumplePop – Formal
CrumplePop – Hand-drawn
CrumplePop – LowerThirds
CrumplePop – Lumineux
CrumplePop – Metal
CrumplePop – Noir Moderne
CrumplePop – Noir Moderne Lite
CrumplePop – Notes
CrumplePop – Platinotype
Crumplepop – Reflector
CrumplePop – Revealer
CrumplePop – ShrinkRay
CrumplePop – ShrinkRay X
CrumplePop – SplitScreen
CrumplePop – SplitScreen X
CrumplePop – Tone Grade
CrumplePop – Paul Irmiter Series Dacar
CrumplePop – Transi Matic
 

Price:  50K

Bài viết liên quan

Leave a Comment