Hướng dẫn cài đặt chi tiết mastercam x5 trên win7 64bit

DOWNLOAD TRỌN BỘ FILE CÀI ĐẶT MASTERCAM X5

( BẢN NÀY KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT PHỨC TẠP NHƯ CÁC BƯỚC Ở DƯỚI)
1) Unpack a folders “USB-Emul_Win64” and “remove_old_emuls” to your computer
2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat” to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators
3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X5 with NetHASP SIM type.
or
run “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X5 with HASP SIM type.
Nethasp hay Hasp thì tùy nhá,ở đây mình chọn NetHasp

4) Install a USB-Win64 Emulator

Ở bước này các bạn tải chương trình miễn phí này về :
http://download1us.softpedia.com/dl/…ak/dseo13b.exe
Sau đó chạy file và có trình tự như sau :


Sau khi click Yes sẽ có bảng như sau :Click chọn Enable Testmode -> Next -> OKChọn Sign a system file -> Chọn theo đường dẫn như hình vẽ tới file .dll như trên -> Next -> OK

Chọn Remove Watermark -> Next – > Ok

Khởi động lại máy tính,

Start/ Right Click vào mycomputer / Manage / Device manage / Click vào My Computer / Nhìn lên Menu Công cụ Click Action / Add legacy Hardware / Install manual driver … / Next …/ Have a Disk / tìm đến thư mục usb emulater 64 bit/ -> Ok.

5. Khởi động lại máy tính, cài mastercam X5 chọn Net Hasp và chép đè file như cũ.

Leave a Reply