Hướng dẫn cài đặt chi tiết mastercam x6 trên win7 64bit

TÀI LIỆU HỌC MASTERCAM

KHÓA HỌC MASTERCAM

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

1.Nếu PC của bạn đang sử dụng một Version cũ của MasterCam thì điều đầu tiên bạn phải làm là Remove phiên bản cũ đi , sau đó vào Folder “remove_old_emuls” trong thư mục Cr@ck của MasterCam X6 kích hoạt hai file “delete_old_emuls” và “remove_old_emuls_from_registry” để tiến hành gở các khóa cài đặt và driver của phiên bản cũ hoàn toàn .
2.Chạy tất cả các file có đuôi .reg
3. Sau đó kích hoạt file cài đặt MasterCam X6 và tiến hành cài đặt và click Next , Next …. chọn chế độ NetHasp
4) Install a USB-Win64 Emulator
Ở bước này các bạn tải chương trình miễn phí này về :
http://download1us.softpedia.com/dl/…ak/dseo13b.exe
Sau đó chạy file và có trình tự như sau :

Sau khi click Yes sẽ có bảng như sau :

Click chọn Enable Testmode -> Next -> OK

Chọn Sign a system file -> Chọn theo đường dẫn như hình vẽ tới file .dll như trên -> Next -> OK
Chọn Remove Watermark -> Next – > Ok
Khởi động lại máy tính,
Start/ Right Click vào mycomputer / Manage / Device manage / Click vào My Computer / Nhìn lên Menu Công cụ Click Action / Add legacy Hardware / Install manual driver … / Next …/ Have a Disk / tìm đến thư mục usb emulater 64 bit/ -> Ok.
5. Khởi động lại máy tính, cài mastercam X5 chọn Net Hasp và chép đè file như cũ.

Leave a Reply