Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết 3dsMax 2012 trên window7 32bit/64bit

Mở thư mục cài dặt, nhấn setup.exe phần mềm sẽ tự phân tích và chọn đúng chế độ cài cho bản win32bit hoặc 64bit.

 TỔNG HỢP TÀI LIỆU 3DSMAX

5-3-2013 1-22-15 PM 3ds 5-3-2013 1-25-38 PM3ds 5-3-2013 1-27-43 PM
 
5-3-2013 1-28-03 PM
 
Mở thư mục crack, dùng win nào thì sử dụng file crack cho win đó, nhớ chọn chế độ Run as Admininstrator.
5-3-2013 1-29-12 PM 5-3-2013 1-29-52 PM
 
Làm như dưới để điền mà key cũng như crack cho phần mềm. Chép mã request ở cửa sổ kích hoạt của phần mềm để điền rồi generate để lấy key,..
04-30-2013 11-54-07 PM
Paste key tới ô license key để kích hoạt.
04-30-2013 11-53-43 PM
Khi thông báo kích hoạt thành công thì bạn đã crak đúng nếu chưa thì cứ crack lại để hiểu cách sử dụng crack này, rất thuận lợi cho các bạn thường sử dụng các phần mềm của autodesk.

Leave a Reply