Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết cho ANSYS 14 cho window7 32bit/64bit

Có thể tham khảo toàn bộ DVD hướng dẫn kỹ thuật tại đây:

Tài liệu ProE

Tài liệu Mastercam

Tài liệu Solidworks

Tài liệu CNC

Và một số tài liệu Ansys

Vào thư mực cài đặt , chạy file Setup.exe lên .

5-2-2013 1-45-55 PM-ansys14

  Chọn chế độ Install Ansys Product .   5-2-2013 1-46-55 PM-ansys14 Click bỏ chọn ” Ansys Geometry Interface ” .

5-2-2013 1-48-10 PM-ansys14

Bỏ chọn ” Skip this step … ” , rồi click Next .

5-2-2013 1-49-08 PM-ans

  Click bỏ chọn ” ICEM CFD ….. ” rùi Next .

5-2-2013 1-49-57 PM-ans

  Chọn ” Browser ”  để chỉnh lại thư mục chứa file cài   5-2-2013 1-51-45 PM-ans   5-2-2013 1-52-58 PMans   Dưới góc phải màn hình , chọn Ansys140 ,vào thư mục  Disk 2 chọn m-ans14b . 5-2-2013 1-53-44 PMans   5-2-2013 1-54-36 PM-ans Sau đó vào thư mục Disk 1 , cho chạy file m-ans14a .

5-2-2013 1-55-45 PM-ans

  Ở mục Hostname , gõ tên máy tính của người sử dụng . sau đó OK 5-2-2013 1-57-27 PMans   Sau khi chạy xong , chọn mục thứ 3 như hình dưới .

5-2-2013 1-58-18 PMans

  Vào thư mục như hình dưới , chạy file Setup.exe lên .

5-2-2013 2-00-56 PManns

5-2-2013 2-02-03 PMans

  Vào chọn mục đầu tiên   5-2-2013 2-02-47 PMans

5-2-2013 2-04-00 PMans

  Sau cùng chọn mục ” Lisence Manager ” . 5-2-2013 2-05-42 PMans   Vào thư mục ANSYS140 copy thư mục Magnitude vào  C:/Programfile/ANSYS Inc /

5-2-2013 2-06-50 PMans

5-2-2013 2-07-52 PMans

5-2-2013 2-09-10 PMans

Sau đó chạy file Crack lên .

5-2-2013 2-10-30 PMans

  Chọn ” Y ”   5-2-2013 2-11-21 PMans Để tiết kiệm băng thông, bạn nhấn like (like bài viết) để hiện toàn bộ nội dung-Xin lỗi vì sự bất tiện này

[like-gate] Mở file License lên .

5-2-2013 2-12-17 PMans

  5-2-2013 2-14-43 PMans [/like-gate] Chờ cho chạy xong , phần mềm đã được crack hoàn chỉnh .

Leave a Reply