Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết cho Cimatron E9 cho window xp 32bit/64bit

 
mở thư mục cài đặt lên , click vào file Setup.exe
5-2-2013 1-31-22 PM
Để tiết kiệm băng thông, bạn nhấn like (like bài viết) để hiện toàn bộ nội dung-Xin lỗi vì sự bất tiện này
 

 
 
[like-gate]
Sau khi cài đặt xong , mở lên cho chạy thử . Sẽ hiện thông báo như hình dưới
 
5-2-2013 1-41-37 PM
 
Trong ” Browser ” chọn file ” license ” như hình .
5-2-2013 1-34-03 PM
Sau đó vào thư mục Sentinel HASP , chạy file HASPUser Setup .
5-2-2013 1-35-49 PM
5-2-2013 1-36-43 PM
 
Copy file crack vào thư mực như hình bên dưới .
5-2-2013 1-37-37 PMVào thư mục Multikey , chạy file cài crack như hình .
5-2-2013 1-38-38 PM
 
5-2-2013 1-39-20 PM
[/like-gate]
Việc cài đặt hoàn tất , mở Cimatron lên .

Leave a Reply