Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết Google Sketchup Pro 8 trên window7 32bit/64bit

TẤT CẢ TÀI LIỆU REVIT

Mở thư mục cài đặt để tiến hành cài đặt.
5-3-2013 2-29-53 PMsketchup
Điền key như cho trong file text ở mục crack.
5-3-2013 2-31-29 PMsketchup 5-3-2013 2-33-52 PMsketchup 5-3-2013 2-34-54 PMsketchup 5-3-2013 2-35-42 PMsketchup 5-3-2013 2-37-00 PMsketchup
 
Copy file crack ở thư mục crack chép tới địa chỉ cài của phần mềm Google Sketchup Pro 8.5-3-2013 2-37-49 PMsketchup 5-3-2013 2-38-47 PMsketchup 5-3-2013 2-48-31 PMsketchup
 
Dưới là thư viện file của phần mềm.
5-3-2013 2-50-35 PMsketchup

Leave a Reply