Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết Revit 2013 trên window7 32bit/64bit

 Mở thư mục crack để tiến hành cài đặt cho phần mềm.

5-3-2013 3-05-04 PMrevit

Điên mã số key cho trong file text ở thư mục crack.

5-3-2013 3-06-35 PMrevit

Tiến hành next, next để cài hoàn chỉnh, khi đó cửa sổ kích hoạt hiện ra, làm như hướng dẫn tương tự dưới đây:

6.Tìm đến thư mục Crack- Xforce, để kích hoạt file keygen, tùy dùng cho Autodesk Revit 2013 32bit/64 bit mà chọn đúng, chọn chút phải Run as Administrator04-30-2013 07-56-53 PM

7.Copy Request code dán ô Request ở cửa sổ crack, nhấn generate, nhấn Patch, rồi copy mã activate ở ô dưới dán vào ô điền key của phần mềm.

04-30-2013 07-57-41 PM04-30-2013 07-59-32 PM

8.Nhấn next, cửa sổ hiển thị như thế này là bạn đã crack thành công.

04-30-2013 07-59-46 PM

DVD hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của Revit mep 2014, người học nhanh chóng nắm được các lệnh cơ bản và khả năng của phần mềm, từ đó thể tự học thêm hoặc ứng dụng…

Khi làm việc với các thiết kế liên quan đến nhà cao tầng hoặc các kết cấu thép liên quan người ta sẽ nghĩ ngay đến phần mềm Revit Structure, phần mềm này có thể làm…

Phần level 3 sẽ hướng dẫn hoàn thiện bên mảng điện, hệ thống chiếu sáng, công tắc, bảng điện, dây dẫn. Hướng dẫn thêm về hệ thống chữa cháy. Hướng dẫn các…

Nếu những tài liệu, sách có ngoài thị trường vẫn làm bạn khó tiếp thu và vẫn chưa sử dụng được phần mềm này thì bạn hãy sử dụng hướng dẫn bằng video, vì…

Leave a Reply