Hướng dẫn cài đặt crack setup full cimatron E8 trên winxp win7 win8

Tiến hành lấy mã số của phần mêm trước khi tiến hành cài đặt như hình, lưu ý là mình đã hướng dẫn luôn bước số 6 để tiết kiệm hình là sau khi thay đổi tên host rồi tiến hành cài mới kích hoạt file 6.
04-29-2013 11-24-10 PM
 
Sau khi kích hoạt file 4 thì tiến hành replace tên Host ID thành số mà bạn copy ở ô 3 như trên rồi replace all.
04-29-2013 11-25-10 PM
Để tiết kiệm băng thông, bạn nhấn like (like bài viết) để hiện toàn bộ nội dung-Xin lỗi vì sự bất tiện này

[like-gate]
Rồi tiến hành cài đặt full
04-29-2013 11-25-50 PM
04-29-2013 11-22-07 PM
Sau khi cài đặt hoàn chỉnh nhớ kích hoạt file lic số 6
04-29-2013 11-24-10 PM
 
Tới thư mục crack/85 chép file CimPdmrclientLayer.dll vào thư mục C/Programfile/Cimatron E8/program, chép đè.
04-29-2013 11-40-28 PM
Rồi bạn mở update license như hình lên, chọn đường dẫn tới file license mà bạn đã lưu rồi nhấn Update.
 
04-29-2013 11-31-15 PM
Thành quả của bạn là đây.
04-29-2013 11-32-34 PM
 
[/like-gate]

Leave a Reply