Home Hướng dẫnNX Hướng dẫn chép hình một biên dạng lên đối tượng trong NX

Hướng dẫn chép hình một biên dạng lên đối tượng trong NX

by admin
134 views

Trong phần mềm unigraphics nx cũng có lệnh gọi là wrap để bao hình cho đối tượng, tất nhiên không phải lúc nào cũng sử dụng lệnh này. Nếu bạn đang cần bao một hình thể quanh một trụ, một đối tượng bất kì thì có thể sử dụng lệnh chiếu đối tượng.

Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện:

06-01-2014 3-20-44 PM 06-01-2014 3-21-28 PM 06-01-2014 3-21-37 PM 06-01-2014 3-21-56 PM

Sau đó bạn vẽ biên dạng mà bạn muốn chiếu lên khối này, ở đây ví dụ là một đường helix, bạn vẽ đường helix với các thông số như hình:

06-01-2014 3-22-52 PM 06-01-2014 3-24-08 PM

 

Sau đó chọn lệnh chiếu và chọn lần lượt đối tượng dùng để chiếu và  mặt cần chiếu lên.

06-01-2014 3-26-07 PM 06-01-2014 3-26-26 PM 06-01-2014 3-26-49 PM 06-01-2014 3-27-12 PM

Trong phần chọn hướng chiếu bạn lưu ý là có nhiều lựa chọn, nếu lựa chọn hướng chiếu vuông góc với mặt thì mọi đường sẽ chiếu qua mặt khi đó sẽ tạo rất nhiều đường lên mặt này. Còn khi chọn Toward line rồi chọn trục Z thì các đường này sẽ chiếu từ dưới lên và vuông góc với mặt khi đó bạn sẽ tạo được biên dạng như dưới. Ta sẽ dùng biên dạng này làm đường dẫn cho tiết diện bất kì mà bạn muốn bao lên hình khối.

06-01-2014 3-27-28 PM

 

06-01-2014 3-27-53 PM 06-01-2014 3-28-23 PM 06-01-2014 3-28-38 PM 06-01-2014 3-28-50 PM

Bài viết liên quan

Leave a Comment