Hướng dẫn chu trình phay hốc (pocket) trên jdpaint

Phay hốc là một trong các chu trình phay 2D thường dùng, với chu trình này bạn cần xác định biên dạng hốc, nếu bề mặt hốc ở dạng phẳng thì có thể gia công 2d còn nếu nghiêng thì phải phay dạng 3D.

Ta tiến hành như dưới:

Vẽ biên dạng phôi và hốc như hình.

1-9-2014 8-26-02 PM1-9-2014 8-26-35 PM

Kéo chọn biên dạng hốc rồi chọn tool wizard như hình dưới.

1-9-2014 8-26-53 PM 1-9-2014 8-27-06 PM

Chú ý các đường chạy dao:

Linear chạy dao tuyến tính hay đúng hơn là kiểu zig-zag.

Follow là chạy theo biên dạng

Spiral là chạy theo dạng xoắn (an toàn cho dao, nhưng gia công lâu hơn).

1-9-2014 8-27-21 PM 1-9-2014 8-27-54 PM 1-9-2014 8-28-11 PM

Ta chọn kiểu chạy dao linear, với các thông số như hình dưới.

1-9-2014 8-28-38 PM 1-9-2014 8-29-12 PM

Nhấn next, chọn dao phay ngón với đường kính dao là 4.

1-9-2014 8-29-41 PM

Next và khai báo các thông số cắt.

1-9-2014 8-30-08 PM

Ở tùy chọn move type bạn chú ý là tick chọn vào Finish Bound nó sẽ quét lại biên dạng hốc một lần cuối.

Nếu tick Keep down thì giao sẽ gia công liên tục từ lớp cắt này đến lớp cắt khác mà không dở dao về mặt tham chiếu.

1-9-2014 8-30-24 PM

Thiết lập phôi.

1-9-2014 8-30-50 PM

Nhấn Finish để phần mềm xuât đường chạy dao.

1-9-2014 8-31-02 PM

Mô phỏng đường chạy dao và xem kết quả.

1-9-2014 8-31-22 PM 1-9-2014 8-31-33 PM 1-9-2014 8-32-03 PM 1-9-2014 8-32-18 PM 1-9-2014 8-32-29 PM

Leave a Reply