Hướng dẫn crack cài đặt full phần mềm Inventor 2013 trên win7 32bit/64bit

Có thể tham khảo toàn bộ DVD hướng dẫn kỹ thuật tại đây:

Tài liệu ProE

Tài liệu Mastercam

Tài liệu Solidworks

Tài liệu CNC

Và một số tài liệu khác

Sau khi kích hoạt file cài đặt cho inventor 2013 thì bạn nhấn install để cài đặt phần mềm, lần lượt nó sẽ hỏi key thì bạn điền key cho sẵn trong file hướng dẫn hoặc install.txt, nhớ tick vào các mục nhỏ như hình bên dưới.
 
04-30-2013 11-48-49 PM
 
Nhấn Next, tick chọn như hình.
04-30-2013 11-50-04 PM
 
Sau đó chọn các modul hoặc cài đặt full cho Inventor 2013.
04-30-2013 11-50-34 PM
 
Nhấn Install, phần mềm bắt đầu cài đặt, có thể mất gần 30 phút.
04-30-2013 11-51-14 PM
 
Sau khi cài đặt xong, bạn tắt và mở lại chương trình, tiến hành các bước crack bên dưới. Trước khi cài đặt, bạn phải ngắt mạng đi.
 
04-30-2013 11-52-32 PM
04-30-2013 11-53-43 PM
 
Làm theo các bước nhỏ bên dưới:
1. Chép mã số request ở hình trên, xuống ô request của file keygen, bạn kích hoạt file keygen ở thư mục crack, tùy win32bit/64bit mà chọn tương ứng, nhấp chuột phải chọn Run As Administrator.
2. Nhấn Generate
3.Nhấn Patch
4. Chép mã số ở mục Activation vào ô key ở trên.04-30-2013 11-54-07 PM
 
Giao diện   Inventor 2013 trên win7 32bit/64bit sau khi cài đặt xong.
04-30-2013 11-55-52 PM
[/like-gate]

Leave a Reply